Emprenem 09/07/2013

Catalunya necessita cooperatives

2 min

Per Olga Ruiz, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Catalunya està plena de cooperatives que, des de la seva màxima diversitat, ja siguin empreses que gestionen serveis per a les persones grans, promouen les energies renovables o es dediquen a la comunicació, hanapostat per un model empresarial de propietat, gestió i veu compartida capaç d'aportar creixement, sostenibilitat i innovació per fer front al difícil context que vivim. L'interès per crear cooperatives augmenta al nostre país i les cooperatives existents celebren la seva bona salut bufant cada any les espelmes dels seus aniversaris. En un moment caracteritzat per un creixement econòmic limitat i un atur desesperadament a l’alça, les empreses cooperatives són capaces de mantenir-se i generar oportunitats per a que les persones participin, cooperin i creixin amb les seves empreses. Com és que les cooperatives es mantenen? Aquí van cinc raons que se'm acudeixen: Les empreses cooperatives es mantenen fortes en temps de crisirenovat web de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya Estan basades en principis i valorsprincipis democràtics Propietat, gestió i resultats compartits Tenen fons de reservaLa competitividad de las cooperativas Promouen l'ocupació estable Cada cooperativa, expressant la diversitat que caracteritza el model i la seva forma d’entendre’l, tria l'estratègia que més li convé, però a casa nostra i a tot el món les cooperatives ja estiguinformades per empreses de 3 persones o per grans grups de centenars de treballadors, comparteixen un seguit d'elements que les converteixen en un model empresarial d'èxit, innovador, eficaç a curt i a llarg termini, capaç de funcionar a petita i a gran escala, vàlid per a tots els sectors d'activitat econòmica i generador de milions de llocs de treball al món. Per això el context és cada vegada més favorable i Catalunya necessita les seves cooperatives.

stats