Ara Cooperatives

Olga Ruiz

2012, aquest és el nostre any!

xavier_morta.jpg Zoom

xavier_morta.jpg

Per Xavier Morta, soci de la cooperativa Lamosca

Dos mil dotze és alhora un gran repte i una fantàstica oportunitat per transmetre a la societat l'aportació que fan les empreses cooperatives, i hohem de comunicar. Però com?

Com ens dirigim a la societat? Quin to fem servir? Amb quina imatge visual volem que ens identifiquin? Les cooperatives són moltes i molt diverses, calia trobar una fórmula on totes s'hi sentissin incloses... Aquestes són només algunes de les qüestions que ens preguntàvem fa uns mesos en algunes trobades multisectorials que feiem a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

L'ONU (qui fa la proclamació de l'Any) havia treballat en un logotip de l'Any amb algunes deficiències tècniques com, per exemple, la poca eficàcia identificadora, iun lema que no acabava de respondre a la realitat catalana. Vam plantejar-nos quecalia construir una comunicació que complementés elselements simbòlics dels qualsja disposàvem.

Teniem dos grans avantatges, el primer és que les cooperatives que estem treballant en la celebració d'aquest any creiem en el que hem de comunicar, la segona és que el temps i la multiplicitat de suports ens permet expressar tot allò que volem dir.

La comunicació de l'any 2012 havia de tenir en compteconceptes que giren al voltant dels valors intrínsecs del fet cooperatiu, com ho són la unió entre iguals o que el fet que les cooperatives formem equips en quèles persones som abans que els beneficis (crematístics). Alhora, volíempotenciar el factor empresarial i la manera diferent que tenim de fer empresa. Per tant, el nostre gran objectiu era potenciar la relació que existeix a lescooperatives entre aquests dosgrans eixos: gestió empresarial i valors.

Consideràvem que havíem d'aconseguir transmetre un missatge positiu (per allunyar-nos del discurs general de "crisi") mitjançantun llenguatge directe i una imatge que aportés visibilitat i alegria durant tot un any.

Per resoldre aquesta complexitat vam proposarun sistema de lemes que es van combinant sempre que emetem un missatge cap a tota la societat. Els dos lemes principals són: "Empreses per al futur" i "Empreses amb valors". I disposem d'uns lemes secundaris que combinen i equilibren els dos eixos quan els suports així ho permeten: "Responsables i dinàmiques", "Participatives i d'èxit", "Sostenibles i eficients" i "Democràtiques i rendibles".

Un exemple pràctic d'aquesta combinació seria: "Empreses per al futur" + "Participatives i d'èxit".

Paral·lelament, s'ha treballat l'aspecte visual amb dos elements bàsics: la gràfica i la tipografia. Una imatge simple, potent i flexible que és una síntesi de persones que, agrupades, construeixen les cooperatives (també té la lectura que cada element representa una cooperativa que en el seu conjunt conforma el món cooperatiu). La tipografia, suau amb les formes, és un homenatge a les tipografies usades a les màquines d'escriure, però tot i tenir aquest punt nostàlgic és actual i contemporània.

El conjunt de tipografia, gràfica i lemes per a 2012 construeix tota la comunicació de l'Any Internacional de les Cooperatives que esperem que podreugaudir en molts moments (anuncis, postals, web, 2.0, televisió, banderoles, cartells, etc.)

Aneu al web de l'Any Internacional de les Cooperatives.