Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Repensar en col.lectiu

miquel 1.jpg Zoom

miquel 1.jpg

Per Miquel Miró, director de la Fundació Seira

Si som conscientsde la “financiarització” de la vida a la que estem sotmesosdesque va començar la crisi, però especialment des de l’estiu passat quan va esclatar la crisi del deute sobirà; si som conscients quela crisi financera en la que estansumides les entitats financeres espanyoles derivada de la seva mala gestió empresarial ens afecta a tots (prova de la "financiarització" de la vida) i està impedint que es reactivi el crèdit a empreses; i per últim, si som conscients quela política dels governs basada en les retallades estrangula en el curt i mitjà termini qualsevol possibilitat de recuperació econòmica...

Si som conscients d'aquest context iho considerem plenament,veurem queés més necessari que mai repensar l’economia, repensar les finances, repensar els negocis i fer-ho des de un posicionament que ens permeti no tornar a caure en els mateixos paranys. Les solucions han de ser impulsades des de la base, des de les persones, els pobles, les empreses, els col·lectius i han de ser solucions col·lectives basades en l’equitat, en la participació en la gestió, en la propietat, basades en la arrelament i, per tant, en el respecte a les persones i a l’entorn.