Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Models de gestió emergents

SIGNATURES CONVIDADES PER COMMEMORAR L'ANY INTERNACIONAL: Maravillas Rojo, directora del programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya

Mavi_Web.jpg Zoom

Mavi_Web.jpg

En el context de la crisis global quevivim avui, les cooperatives i el conjunt de l’economia social, prenen més força que mai com a model de gestió empresarial.

Perquè la greu situació de la crisi financera, que ha comportat manca de confiança i de crèdit, ha repercutit en una important contracció de l’activitat productiva i del consum, i està suposant importants ajustos en l’ocupació i elevats increments de l’atur.

Però aquesta crisi és també una crisi de models de gestió empresarial i de valors. No podem seguir amb una gestió basada en el curt termini, l’especulació, l’enriquiment personal i la manca de sostenibilitat en l’ús dels recursos.

Necessitem i reclamem una gestió empresarial amb transparència, equitat, sentit de futur i responsabilitat col·lectiva.

Per això avui, més que mai, hem de fer visible i potenciar l’economia social, per què és una manera de fer empresa, d’incorporar valors i d’ implicar-se al territori. Perquè des de diferents enfocaments, posa a les persones al centre de la seva activitat, amb una gestió participativa que reinverteix els beneficis i que facilita la satisfacció de necessitats de manera sostenible, tot i desenvolupant una xarxa de solidaritat social.

Les cooperatives han estat una forma pionera de gestionar empreses integrant l’acció empresarial i l’acció social a partir d’una relació responsable entre beneficis, creació d’ocupació i solidaritat. L’Any Internacional de les Cooperativesens estimula a renovar i ampliar amb força aquesta aportació.