Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Més creació de cooperatives

nuria.jpg Zoom

nuria.jpg

Per Núria Casamajor, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

L'interès per crear empreses cooperatives creix. Ala Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya en som testimonis cada dia perles constants trucades i consultes de persones que es plantegen la cooperativa com una forma d’organitzar el seu treball i el seu negoci.

fao cooperatives.gif Zoom

fao cooperatives.gif

Através del programa Ara_Coop, assessoremiacompanyem les persones emprenedores en el procés de creació de la seva cooperativa.Quinzenalment, a la Federació, organitzemsessions informatives on donemles claus per crear i fer viure una cooperativa.El suport inicial contribueix a aclarirsi lafórmula empresarial cooperativa és el tipus d'estructuraadequada per a les caracteristiques del grup promotor.A la sessió, expliquem les característiques d’una empresa cooperativa i, també, els passos a seguir per formalitzarla seva constitució. Un cop acabada l’exposició, els assistents tenen l’oportunitat d’exposar qüestions i dubtes, ja pensant en el seu projecte.

És interessant destacarcom els emprenedors, que potser no havien pensat en la cooperativa perquè no la coneixien o perquè l’associaven només al món agrari o al consum, descobreixen a les sessions informatives del programa Ara_Coop quehi ha una altra forma de fer empresa, en la què primer de tot són les persones i els valors.

En aquest sentit, moltes de les persones que venen a la Federació a buscarinformació per crear cooperatives ja se senten properes alcooperativisme. Però més enllà del perfil queimpulsa una cooperativaamb voluntat d'auto-ocupació en un context de crisi, voldriainsistir en la quantitat d'emprenedorspels qui treballar de forma cooperativa és undels eixos del seu plaanual de gestió.

Les places per a les sessions informatives sobre creació decooperatives s'omplen de setmana en setmana iels espais d'assessorament personalitzat que promou la Federació gaudeixen d'una alta demanda entre persones emprenedores.

No hi ha dubte que l'interès per la creació de cooperatives mostra comel cooperativisme està més viu que mai. Una percepció reforçada dades estadístiques ens diuen que es destrueixen menys llocs de treball en el sector cooperatiu que en l’empresa mercantil.