Ara Cooperatives

Olga Ruiz

La Llei Concursal de la bombolla econòmica

perfecto.jpg Zoom

perfecto.jpg

Per Perfecto Alonso,president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Els casos de reconversions d'empresesen cooperativa han anat creixent des de l’inici de la crisi i a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya som conscients de força exemplesrecents. Tot i així,els obstacles legals que impedeixen que creixi la xifra d’empreses que passen a mans dels seus treballadors després d’un tancament es mantenen des de fa anys. I el principal obstacleexistent és la Llei Concursal.

La regulació anterior a l’entrada en vigor de l’actual Llei Concursal oferia un marc pel qual els treballadors que tenien deutes salarials en el moment de la fallida de la seva empresa podien comprar actius de l’empresa amb càrrec a aquests deutes salarials. D’aquesta manera s’afavoria que els treballadors continuessin l’activitat i mantinguessin els seus llocs de treball.

Actualment, la Llei Concursal només permet compensar el deute salarial amb la compra d’actius de l’empresa durant els darrers 30 dies. El deute dels treballadors té consideració ordinària i, en el millor dels casos, es pot cobrar de Fogasa, dins dels límits econòmics i del període establert.

Es tracta d'una situació que penalitza directament els treballadors. La realitat és que, quan una empresa que presenta o vol presentar concurs de creditors, els seus treballadors portenun temps sense cobrar i, en molts casos, estiren els estalvis per sobreviure. Quan, a més de no cobrar els salaris, els treballadors han de recórrer als seus propis recursos per “comprar” el seu lloc de treball, podem concloure que la Llei Concursal no només no afavoreix, sinó que dificulta el manteniment dels llocs de treball a les empreses en situació concursal.

La Llei Concursal vigent es va elaborar en una època de bombolla econòmica i, en aquell context, es va confeccionar un marc que oferia garanties de cobrament per sobre de la prioritat del manteniment de llocs de treball. Anys després, la situació ha canviat, però la llei es manté amb la mateixa finalitat. Ni permet cobrar ni garanteix el manteniment dels llocs de treball.

Cooperatives com a alternativa de futur

Vivim un bon moment per constituir cooperatives, empreses que afavoreixen la creació i el manteniment de llocs de treball. Les dades de l’últim any pel que fa a la creació de llocsde treball i la constitució de noves empreses cooperativeshan demostrat la qualitat i la solidesa de l’ocupació generada dintre del sector.

És cert que constituir una cooperativa és una decisió complexa i difícil, més tenint en compte la dificultat de gestionar les inseguretat que tenim com a persones. Però també és cert que sovint, la realitat ens empenyper darrere. La incertesa associada a l’atur, a l’espera d’una feina ha de donar pas a la cerca de col·laboradors amb qui desenvolupar, en règim d’igualtat, un projecte empresarial que doni solucions a les aspiracions professionals dels futurs cooperativistes.

Hi ha dificultats que entorpeixen la proliferació de les cooperatives, tal i com he explicat. La regulació legal vigent i la manca de coneixement del model entre advocats, notaris, prescriptors... en aquest àmbit la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya té entre la seves finalitats el foment de la creació de cooperatives i comptem amb totes les eines necessàries per a les persones que desitgen endinsar-se en el món de l’empresa cooperativa.