Ara Cooperatives

Olga Ruiz

L'empresa saludable

Foto Guillem.jpg Zoom

Foto Guillem.jpg

Per Guillem Llorens Gragera, president de la cooperativa SePrA, Servei de Prevenció Integral

El proper dia 21 de novembre i en un lloc singular com és la Casa Àsia de Barcelona, la cooperativa Sepra, Servei de Prevenció Integral, organitza la Jornada Eines de Canvi: Promoció del benestar físic, psíquic i social de les persones i organitzacions.

Des de SePrA es considera que aquesta fita suposa una passa més cap a l'assoliment de l'empresa saludable, un concepte que pretén actuar sobre l'entorn laboral de lesorganitzacionsa nivell físic, psíquic i social d'una manera àmplia iamb compromís, amb nosaltres mateixos i amb els nostres. El motiu que ens va fer néixer i l'horitzó queens manté 10 anys després.

L'empresa saludable es caracteritzaria per ser una organització on hi ha una visió integradora, holística, amb una implicació que va més enllà d'abastar la seguretat i salut laboral de manera bàsica i de donar compliment estricte a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Una voluntat per desplegar una conducta organitzacional, la gestió de les relacions humanes, les aportacions de les persones i l'economia des d'unes pràctiques sistèmiques, planificades i pro actives.

La salut dels treballadors i treballadores és el principal capital de les organitzacions i, per tant, suposa un avantatge competitiu que es sustenta, no només en l'absència de malaltia o el benestar afectiu, sinó en les facetes més motivacionals i conductuals de les persones que configuren l’empresa. És per això que la persona, l'organització i la societat es beneficien de les empreses saludables. Perquè disminueixen l'absentisme, els accidents de treball i les indemnitzacions, alhora que augmenta el benestar físic i psíquic dels individus i, en conseqüència, el rendiment i la qualitat final.

Pretenem mostrar una forma implicada per mimar la prevenció des de la visió àmplia del concepte salut. Un enfocament que proporciona amplitud i integració als interessos a tots els nivells de les organitzacions, des d'una visió positiva.

Perquè els grups estem necessitats d'una eina d'observació positiva, des d'on la realitat pugui ser vista de manera objectiva i des d'on es puguin facilitar les eines per a que hom s’impliqui en la construcció d’una realitat òptima. A partir del "aquí i ara" de la situació i sense pretendre emetre judicis, simplement analitzant per passar a ser el que en potència som. Per aprendre a identificar els trets que constitueixen les limitacions que impedeixen seguir avançant i també aquells elements que són potenciadors de l’activitat.

Una organització amb adequades competències, una direcció responsablement feliç i un equip aportant tot el seu potencial en el seu treball no és una ficció. I és possible perquè podem aprendre a transformar el treball en una activitat de flux. No n'hi ha prou amb reconèixer la situació en què un es troba, el diagnòstic; cal voler canviar, i saber com. Però cal assumir la responsabilitat per ser el que es vol ser i fer el que es vol fer i treballar per la possibilitat de generar empreses saludables.

Us invitem a assistir-hi i a compartir aquest procés amb les vostres aportacions.

Sepra és una cooperativa associada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.