Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Infinites formes de fer cooperativa

Anais.jpg Zoom

Anais.jpg

Per Anaïs Fernàndez i Tosas,coordinadora del projecte FesCoop! d'Aposta

Les experiències que s’han dut a terme arreu del món per tal de fomentar els valors de l’empresa social i democràtica que és la cooperativa han estat diverses. Des dels programes pioners que als anys90 es van començar a desenvolupar en una Astúries en plena crisi industrial, fins als calçots ecològics de la cooperativa de l’escola rural de Bot que van omplir els diaris ara fa uns mesos, han estat múltiples els intents per fomentar l’esperit d’emprenedoria col·lectiva en l’educació reglada.

A Aposta volem contribuir a la promoció de la participació activa dels joves en la construcció del futur que els tingui per protagonistes i apostem fermament per les noves tecnologies com a eina de sensibilització a l’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. Amb la voluntat de reflexionar sobre els valors i les possibilitats del cooperativisme emprenedor ha nascut el projecte FesCoop! que arribarà als centres educatius que ho sol·licitin aquesta tardor.

“Només cal observar la realitat per adonar-nos que cada dia existeixen més cooperatives a prop nostre. Els alumnes són el nostre futur, cal formar-los per entendre la societat de forma solidària i democràtica”, explica Mercè Palau professorade l’IES Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, un dels 80 instituts que fa dos anys van participar en un projecte de promoció del cooperativisme entre els joves catalans.

En l’estratègia del foment de l’emprenedoria i la sensibilització cooperativa a les escoles, hi ha una inversió a llarg termini. Més enllà de l’autoocupació i el món laboral l’emprenedoria col·lectiva, com a concepte que de forma natural s’empelta dels dos valors que orienten un projecte com Fes Coop, pretén des de l’aula, però també des del treball metodològic, promoure valors com la creativitat, la curiositat, el treball en equip o la capacitat d’adaptació.

Montserrat Puig, professora de l’IES Rafael Campalans d’Anglès, recorda la participació dels seus alumnes fa dos anys: “dins de cada grup va ser molt important l’experiència. Cadascun d’ells va comprovar que en el treball en grup és molt important que cada membre treballi de manera responsable i també que és imprescindible anar ben coordinats per aconseguir bons resultats”.

L’educació ha estat concebuda com una eina al servei de la transmissió de coneixements i la memorització de conceptes. Per tal de fomentar un aprenentatge actiu, cal fer èmfasi en els valors i les capacitats de l’alumnat, situant-los en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. FesCoop! no només té l’objectiu de promoure l’esperit emprenedor i els valors cooperatius, sinó que des de l’experiència, els alumnes desenvolupen capacitats i confiança. I el que és més important, prenen les seves pròpies decisions.