Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Existeix finançament pels emprenedors socials?

Mavi_Web.jpg Zoom

Mavi_Web.jpg

Per Maravillas Rojo

Avui, al nostre país, encara no hi ha massa crítica suficient de productes financers específics que siguin accessibles per a emprenedors socials. Podem esperonar la gent a endegar projectes, a aprofitar l’estímul de la crisi per marcar la diferència, generar valor a través de la seva feina, però tota aquesta empenta no s'ha consolidat prou com per generar una línia de finançament que la sustenti. El problema és de base: encara hi ha poques experiències d'emprenedoria social que es puguin posar com a exemple per entendre de quina manera es pot accedir a productes de finançament.

Sense un camí ben marcat i visible, ambdós sectors, tant emprenedors com entitats financeres, estan condemnats a haver d'agafar massa dreceres per acabar trobant-se. Tot i així, no partim de zero. La "carretera"l'estem començant a construir entre tots i ja podem comptar amb alguns referents de productes financers específicsper a emprenedors socials. Així, podem citar experiències com les de Coop57 o Fiare. També podem referir-nos al Fons d'Inclusió Social impulsat des de Caixa Catalunya, que es troba en fase de desinversió. Aquest últim va ser, per exemple, el motor per iniciatives com Fundació Futur o la cooperativa l'Olivera. A més, malgrat que no són operatius, s'anuncien nous fons socials com CREAS, Fondo Social o ISIS Capital.

I és que, malgrat les mancances, entitats financeres com el BBVAo La Caixa han decidit començar a il.luminar aquest teixit empresarial social i ja estant posant en marxa programes específics que incorporen finançament per tal d'ampliar la creació i el creixement d'aquest corrent emprenedor. En aquest sentit, en el moment de gestació d'aquests productes, resulta clau fer entendre a les entitats que el finançament accessible per a qualsevol emprenedor presenta evidents "barreres"quan es tracta d'un emprenedor social. Les garanties mai podran ser les mateixes, sobretot en projectes en la seva fase de creació. Disposar d'un aval tècnic,en el cas de projectes que tenen acompanyament o d'una filantropia renovada que estimuli l'aportació de recursos vinculats a l'objectiu de l'empresa social, hauria d'ajudar a superar aquestes reticències.

Cal doncs identificar productes financers, sistemes d'accés a finançament i emprenedors socials que han accedit a aquests productes per tal d'ampliar el seu abast i consolidar el seu funcionament. I, precisament, aquest és un dels objectius de la Primera Jornada per al Finançament de la Innovació i l'Emprenedoria Social que celebrarem el proper dia 7 de novembre i en la que tindrem l'oportunitat de conèixer experiències concretes de diversos emprenedors socials acompanyats de les entitats financeres que els han donat resposta.

Emprenedors i entitats financeres comencen a orientar el seu rumb en trajectòria convergent, però perquè acabin compartint el mateix espai, la implicació de tots els actors del món de l'Emprenedoria Social és fonamental.