Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Ensenya el cor

Jordi_CV.JPG Zoom

Jordi_CV.JPG

Jordi Ribas, Xarxa d'Economia Solidària

Cada vegada sentim parlar més de la Responsabilitat Social Corporativa. Sovint observem com grans companyies que destaquen per les actuacions depredadores amb el territori, per explotar els treballadors i abusar dels clients, apareixen en anuncis però també en memòries, webs i estudis, com les garants de la responsabilitat social i la transparència. La perversitat és doble en aquells casos en què els auditors i certificadors pertanyen a les empreses vinculades de manera directa o indirecta amb les entitats auditades.

En canvi, les bones pràctiques de les cooperatives, les societats laborals, les associacions i les empreses d’inserció, així com d’altres organitzacions i entitats que procuren oferir béns i serveis útils a la societat, que s’organitzen de manera democràtica i vetllen per ser respectuoses amb el medi, són menystingudes o ignorades.

Per posar fi, d’una banda, a la tergiversació del concepte de responsabilitat social i, de l’altra, a la invisibilitat de les iniciatives de l’economia solidària que la practiquen, des de 2008 la Xarxa d’Economia Solidària (XES) promou que les empreses i entitats del sector confeccionin al final de cada exercici i de manera complementària al balanç comptable, un Balanç Social.

Es tracta d’un document on descrivim i mesurem les aportacions a la societat fetes per una organització al llarg d’un exercici. El balanç social avalua amb una bateria de 46 d’indicadors els sis àmbits següents: democràcia, igualtat, compromís ambiental, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional.

Aquesta eina va molt més enllà de les estratègies del màrqueting social, és un instrument clau per a la promoció d’una nova cultura empresarial, que incorpora en el seu ADN la transparència, la democràcia i la participació com a elements intrínsecs del funcionament de l’organització.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és membre fundador de la Xarxa d'Economia Solidària.