Ara Cooperatives

Olga Ruiz

D'associació a cooperativa

FOTO.JPG Zoom

FOTO.JPG

Per Joan Segarra, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

En el cas de les associacions o altres formes jurídiques associatives, no existeixen tantes experiències com en altres fórmules jurídiques pel que fa a la transformació en cooperativa. Però els darrers anys, el desenvolupament de la col·laboració entre les administracions públiques i la iniciativa social mitjançant la prestació de serveis en forma de concertació, contracte o convenis ha suposat un canvi important en el sector social.

Moltes associacions, nascudes originàriament des del voluntariat i amb un objecte social vinculat a la defensa de drets de determinats col·lectius, han evolucionat cap a entitats, que sense perdre l’objectiu fundacional, han incrementat de manera important la seva activitat econòmica.

És en aquest punt, amb l’augment de l’activitat empresarial, que habitualment va acompanyada de l’increment del personal contractat i de la revisió d’alguns aspectes del projecte, que algunes associacions es plantegen l’evolució cap a la fórmula cooperativa com opció jurídica i de model que s’ajusta millor a la nova realitat i permet incorporar una millora en la participació de les persones membres.

En el cas de les associacions, a més de parlar de transformació, hauríem de parlar també de creació, ja que en molt dels casos s’opta per posar en marxa el nou projecte cooperatiu conservant viva l’associació i fent-la sòcia col·laboradora de la cooperativa.

La decisió de mantenir o no l’associació depèn de diversos factors, en alguns casos de tipus identitari o missional i en altres de més utilitaris.

Sigui en forma de transformació, sigui creant la cooperativa per articular l’activitat econòmica, el procés permet enfortir el projecte amb tot el que aporta aquesta fórmula professional amb valor social.

A més, el caràcter no lucratiu queda garantit a través de la cooperativa d’iniciativa social, forma contemplada per llei que demana constituir-se sense afany de lucre entre d’altres condicions.

Aquestes i altres són algunes de les reflexions que diverses associacions del nostre país es fan davant els nous escenaris que es dibuixen en el sector social producte de la crisi econòmica, valorant que la cooperativa amb caràcter d’empresa social pot ser una bona opció de futur.

Més informació a Xarxanet: La transformació d'una associació en cooperativa