Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Cooperatives de treball més fortes

Per Olga Ruiz, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Les cooperatives de treball lideren el creixement del cooperativisme a Catalunya. En el sisè any de crisi econòmica, l'any 2013,quasi un 60% de les cooperatives de treball ha mantingut o ha augmentat la seva facturació. A més, en el mateix període, un 80% de les cooperatives de treball ha mantingut o augmentat la seva plantilla.

Així ho posa de manifest les conclusions de l'enquesta elaborada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a les empreses que en formen part amb l'objectiu de conèixer la seva evolució i els elements que determinen la seva competitivitat.Els resultats de l'enquesta reforcen la fortalesa i capacitat de creixement de les cooperatives federades i confirmen el cooperativisme de treball com a motor del creixement del cooperativisme. Mentre la xifra global de noves cooperatives s'ha mantingut estable (146, la mateixa que el 2012), la creació de noves cooperatives de treball ha crescut un 8% el 2013 respecte l'any anterior.

Intercooperació, suport financer i formació són tres elements que apareixen com a essencials per a una gran majoria de cooperatives de treball federades que han participat a l'enquesta. Les dades obtingudes són particularment importants de cara a poder oferir a les empreses membres l'acompanyament i el suport més adaptat a les seves necessitats. En aquest sentit, integrar la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya significa obtenir impuls per connectar-se, compartir i aprendre dins d'un moviment ampli, centrat en els valors i els principis democràtics.

Us ho expliquem al vídeo 5 raons per formar part de la Federació.

L’any 2013 la xifra de noves cooperatives que es van unir a la Federació va créixer un 30% respecte l'any anterior i la xifra és manté a l'alça des de 2007. En els darrers set anys hem donat la benvinguda a més de 200 cooperatives i més del 95% de les empreses membres han renovat el seu compromís amb la Federació.

Gràcies a totes vosaltres, junts estem fent créixer el moviment cooperatiu.