Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Cooperació a Nicaragua amb Alternativa3

Zoom

Gemma Guinot , responsable del departament de comunicació d’AlterNativa3

AlterNativa3 és una cooperativa de treball membre de la FCTC, que des de 1992 treballa amb el convenciment que el Comerç Just és una alternativa real i viable al comerç internacional convencional. Aquest últim destrueix drets socials i mediambientals buscant únicament beneficis empresarials, i generant pobresa i desigualtat. Pel contrari, el Comerç Just situa a les persones i el medi ambient per sobre del benefici econòmic.

IMG_7531 Zoom

IMG_7531

Al 2009, es va iniciar el projecte d'una aula informàtica i un programa de beques per als fills dels socis de la Central de Cooperativas Cafeteleras del Norte, Cecocafen. L'educació dels/de les joves és una de les eines més eficaces per tal que aquesta cooperativa de Nicaragua pugui seguir creixent i ajudant a millorar la vida dels productors/es de cafè de Comerç Just. Els/les joves aporten els seus coneixements a la comunitat per aconseguir millores tècniques, socials i administratives que reverteixin positivament a les seves condicions laborals i socials. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va contribuir a finançar part d'aquest projecte de beques en anteriors edicions.

Aquest programa neix arran d'una diagnosi realitzada sobre els nivells educatius de la zona. El resultat indicava que la mitjana d'escolarització és de segon grau de primària pel 60% dels enquestats, mentre que el 40% restant no sabia ni llegir ni escriure.

A finals de 2013 AlterNativa3 va activar un Crowdfunding amb la finalitat de donar suport a aquest projecte. Gràcies a l'èxit d'aquesta iniciativa, ha estat possible finançar el programa de beques del qual s'han beneficiat cinc cooperatives amb un total de 20 alumnes, 12 de secundaria i 8 universitaris. S'ha pogut també traslladar l'aula d'informàtica a un centre nou, on totes les instal·lacions estan en bones condicions físiques i són accessibles a tots els estudiants, tant de les cooperatives com del municipi. Se n'han beneficiat uns cent alumnes. El projecte ha estat de gran rellevància per la zona on s'ubica el projecte, ja que no existia cap escola d'informàtica que facilités coneixement tecnològic als joves de la comunitat.

Durant el primer trimestre del 2014, Cecocafen ha aconseguit crear aliances per tal que aquest programa no desaparegui un cop s'acabin els fons actuals, fet que assegura la supervivència d'aquest projecte i, per tant, la formació dels/de les joves amb dificultats econòmiques i socials.

Cecocafen és una cooperativa de productors/es de cafè de Comerç Just que, des dels seus inicis, treballa dia a dia per millorar la qualitat dels seus productors/es i de la comunitat.

AlterNativa3 és una cooperativa que elabora productes ecològics de Comerç Just, principalment cafè, cacau i sucre de canya, per AlterNativa3és molt important informar, sensibilitzar i conscienciar al conjunt de la població sobre el Comerç Just. Dóna suport a iniciatives de diferents comunitats de països del Sud, tant a través de projectes de cooperació internacional com en la comercialització dels seus productes dintre del mercat ecològic del Comerç Just.