Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Coop57 al servei de la transformació social

fotoxavi.jpg Zoom

fotoxavi.jpg

Per Xavi Teis, economista

Albert Einstein va dir ja fa una pila d’anys que “no podem resoldre els nostres problemes aplicant el mateix pensament que els ha creat”. Malauradament, en els més de cinc anys de crisi que ja portem a les espatlles, estem veient com aquesta frase, que apel·la a les lògiques més simples, no s’està complint. Isi ens endinsem en el món financer veiem que això es compleix de manera fefaent.

Des d'aqueta perspectiva, la cooperativa de serveis financers Coop57aporta una altra manera d’entendre el paper que les entitats financeres poden tenir a la nostra societat. Es volen trencar paradigmes en diversos àmbits utilitzant com a eines allò que ens hem acostumat que siguin objectius i finalitats.

AG_coop57.JPG Zoom

AG_coop57.JPG

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que recull estalvi popular per tal de canalitzar-lo cap al finançament de projectes d’economia social i solidària. Això significa finançar empreses i entitats que fomentin la creació de llocs de treball, sobretot, en el món de les empreses cooperatives, finançar empreses d’inserció que lluitin contra l’exclusió social i laboral de col·lectius vulnerables, la defensa del medi ambient, fomentar l’aprofundiment democràtic i de propostes de gestió col·lectives i participatives, l’associacionisme de base, donar impuls i suport a projectes culturals i educatius, entre d’altres.

Per tant, l’objectiu de Coop57 no és guanyar diners, créixer molt o tenir molts beneficis. Això són eines que, com més fortes i bones siguin, més bé permetran perseguir el veritable objectiu de lluitar per una transformació social en positiu i canviar les lògiques econòmiques vigents. Quin ús donem als nostres diners, cap a on els orientem, què estem finançant i, en definitiva, com utilitzem l’economia i les finances des d’un punt de vista social i solidari per tal de satisfer les nostres necessitats de manera diferent.

El resultat ha de ser una economia més justa, equilibrada, solidària, democràtica, transparent i participativa que permeti una regeneració social, democràtica i ecològica. Coop57 aporta el seu granet de sorra intentant esdevenir una eina activa a favor d’aquest canvi social.

Les xifres de Coop57 al 2012. Una evolució significativa.

Coop57 ha seguit creixent a un ritme significatiu durant l’any 2012 i ha passat, en un any, de poc més de 10 milions d’euros d’aportacions de sòcies i socis en forma d’estalvi a gairebé 16 milions al 31 de desembre de 2012. Un increment al voltant del 35% en tan sols dotze mesos.

El saldo viu de préstecs també ha augmentat des dels 8,3 milions d’euros als 9,5 milions d’euros, augmentant sobretot el número de projectes finançats. S’han concedit més de 200 préstecs al 2012 que representen un total de més de 8 milions d’euros.

Pel que fa a la base social de la cooperativa, també ha crescut durant el 2012 en relació a l’any anterior. D’aquesta manera el nombre d’entitats d’economia social vinculades a Coop57 ha passat de404 a472 augmentant en un 15%. Pel que fa al nombre de socis i sòcies col·laboradors s’ha arribat al 2012 fins als 2.378 i en comparació als 1.707 d’un any endarrere podem constatar un increment de més del 28%.

A què es deu aquest creixement?

Per entendre el perquè de totes aquestes xifres podem esgrimir dos raons, tot i que de ben segur n’hi ha moltes més.

Per una banda, la constatació que cada cop més gent decideix dirigir al seu estalvi cap al finançament de projectes, empreses i entitats que aportin un valor afegit pel conjunt de la societat i que de retruc sigui coherent amb els valors personals deixant de finançar empreses o sector contraris a aquest valors.

Per altra banda, el creixement també constata que instruments financers ètics com el de Coop57 juguen un paper cada cop més important en el finançament de tot el teixit associatiu i cooperatiu i que són també aquestes entitats que volen relacionar-s’hi i formar part d’un projecte que orienta els seus esforços a vetllar pel seu èxit.

De cara el 2013 i sense saber les magnituds que vindran, res ens fa pensar que la tendència canviarà. Seguirà sent un any complicat on seguirem estant immersos en una profunda crisi i el Coop57 intentarà amb tots els mitjans que tingui a l’abast poder donar resposta a les necessitats i reptes que de ben segur es plantejaran durant tot aquest any.

Coop 57 és una cooperativa federada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.