Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Cevagraf: les cooperatives fan un món millor perquè...

L’Any Internacional de les Cooperativesdeclarat per l’ONU aquest 2012 ésuna excel.lent ocasió per conèixer, de primera mà, de quina manera les cooperatives construeixen un món millor. Els i les cooperativistes associats a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunyaens fan arribar els seus testimonis.

Escrit pels membres de la cooperativa de treball Cevagraf

cevagraf_cooperativa.jpg Zoom

cevagraf_cooperativa.jpg

Les cooperatives sónun model empresarial d’igualtat i sostenibilitat, l’antídot més efectiu contra l’especulació i la crisi. Des de fa uns anys, el món occidental fa front a una conjuntura plena de dificultats en termes financers i laborals. La crisi originada per l’especulació en les inversions, l’avarícia dels dirigents de les entitats financeres, l’afany de lucre desmesurat sense tenir en compte ni les persones ni el medi ambient ens ha portat a una situació en la qualels principals perjudicats són l’home i la dona treballadora. Persones que, per la imprevisió dels altres i la de falta d’iniciativa personal, es troben sovint abocades a l’atur sense previ avís i en qualsevol edat de la seva vida.

Però aquesta és una situació reversible si s’aplica un model empresarial basat en uns valors cooperatius. Aquí és on els nostres principis llueixen amb tota la seva llum esperançadora, perquè en associar el nostre treball i els nostres estalvis, les persones passem a formar un tipus de societat, que ben gestionada, ens serveix per valdre’ns i créixer per nosaltres mateixos. I encara més si entrem a col·laborar amb altres cooperatives. Com més treballadors i treballadores assumeixin els valors de la cooperació, més estable serà l’economia.

Nosaltres no busquem especular amb el nostre treball, sinó assolir una millor qualitat de vida, pròpia i del nostre entorn, gaudint de la tranquil·litat de saber que el nostre futur i el dels nostres fills està a les nostres mans. Dir que el futur està a les nostres mans no és dir qualsevol cosa, és dir que el mon treballador unit i cooperant amb una bona autogestió pot fer-se més autònom i no patir tant les fluctuacions dels mercats financers. Els treballadors i treballadores som els que disposem de la major riquesa que és el nostre treball, i el fruit d’aquest treball és la nostra retribució i el desenvolupament econòmic de les nostres cooperatives.

Els principis cooperatius ens ensenyen a construir empreses amb futur, perdurables i sostenibles en el temps, empreses que siguin dinàmiques, innovadores, democràtiques i sòlides. El mateix marc jurídic ho estableix: la Llei de Cooperatives de Catalunya obliga a deixar un 30% dels beneficis en un fons de reserva de la pròpia societat, i un 10% en un fons d’educació i promoció cooperativa, a més a més de permetre que els excedents siguin capitalitzats pels socis i, per tant, puguin servir de capital per a què la pròpia cooperativa faci inversions i pugui prosperar. Aquests principis representen un model que el món cooperatiu dóna com a exemple a la resta del món empresarial.

En l’àmbit financer, les cooperatives podem tenir la nostra secció de crèdit, on gestionem els diners que els propis socis prestin a la cooperativa, i els crèdits que la cooperativa deixi als seus socis a un tipus d’interès baix. Amb això aconseguim potenciar l’empresa, fent-la més independent dels bancs, i també beneficiar els socis. Aquest és també un altre exemple que oferim: el de la confiança en la nostra cooperativa i una forta aposta pel nostre projecte.

La formació és també un dels principis cooperatius, mitjançant una instrucció pràctica amb el desenvolupament i aprenentatge de la pròpia feina, que es complementa amb la formació externa que sigui necessària per millorar al lloc de treball. Igualtat i autogestió Un altre punt, molt important, a considerar, és que les cooperatives es basen en la igualtat dels socis. Cada soci té un vot, ningú no s’enriqueix del treball d’un altre, sinó pel seu propi treball.

El model cooperativista evita l’explotació del model capitalista, i per tant incrementa la productivitat del país, no hi ha vagues, i l’única revolució que es planteja és la de millorar les idees per fer un món més solidari on sigui més agradable viure. Quan es coopera amb igualtat i estima es posen les bases de la pau i de la prosperitat. Això sí, a cada soci i sòcia cooperativistes ens queda el repte de saber conviure amb respecte i dignitat, respecte per aprendre de qui en sap més, i dignitat per fer-se un mateix útil en tot moment. El més important consisteix a saber dialogar per a arribar a acords profitosos, fent del principi de la solidaritat, “l’ajuda mútua”, la nostra bandera.

El model cooperatiu és un model amb gran fortalesa, perquè dintre dels seus principis ens podem fer cada dia més autònoms en la direcció, autogestió i autofinançament de la nostra cooperativa. L’autogestió és beneficiosa perquè crea llocs de treballs a l’àrea de l’administració de la pròpia empresa. També, la direcció de la cooperativa pels propis socis, a través del Consell Rector, ens fa més conscients i responsables del que portem entre mans. És per tot això que els socis i sòcies cooperativistes de CEVAGRAF, S.C.C.L. felicitem les Nacions Unides per designar l’any 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives i ens adherim a la seva iniciativa. El fet de que al món siguem 1,4 milions de cooperatives i més de 800 milions de cooperativistes és un indicatiu de que la filosofia cooperativista és eficaç i que funciona.