Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Catalunya, escola d’emprenedors: de quins emprenedors?

Per Jordi Picart i Barrot, Aposta SCCL, Escola Empresarial Cooperativa

fotonens.jpg Zoom

fotonens.jpg

A finals de l’any passat, el Govern comunicava la seva intenció d’impulsar, sota el nom “Catalunya, escola d’emprenedors”, tot un seguit de mesures de “formació en valors emprenedors en totes les etapes educatives –infantil i primària, secundària, formació professional i batxillerat– i també en l’escola rural”. Amb aquesta decisió l’emprenedoria, un tema que sovinteja els debats quan es parla de la crisi, prenia forma i es materialitzava al voltant d’un seguit de valors i actituds que apareixen als acords presos: “iniciativa, innovació, assumpció de risc, planificació, organització per objectius, treball en equip, construcció de xarxes de suport i creativitat”.

Des del punt de vista de les empreses i entitats de l’economia social, ens hauria agradat que al llistat de valors i actituds s’hi haguessin integrat conceptes com la cooperació, la participació, la solidaritat o la democràcia. Associar els valors que es proposa la iniciativa amb els que són propis de models empresarials i laborals centrats en la persona és una bona manera d’oferir als alumnes opcions de futur que els facin protagonistes i els permetin la seva plena realització personal i professional. I optimitza l’encaix de la iniciativa en el funcionament dels centres perquè els valors que proposem també són presents en els projectes curriculars; només estaríem aplicant el marc de valors amb què eduquen la majoria d’escoles al model professional que els és natural: la cooperativa.

Tot desenvolupant les intencions i objectius de la iniciativa, entre altres mesures, s’instaura una matèria d’Orientació professional i iniciativa emprenedora, obligatòria a 4t d’ESO.

Molts professionals de l’educació es troben en aquests moments amb la necessitat d’implementar la nova matèria, però amb una notable limitació de recursos, no només materials sinó sobretot de coneixements, didàctics i metodològics. Calen uns coneixements sobre els models d’empresa, no només les societats limitades i les anònimes; sobre les seves especificitats, sobre els seus avantatges i inconvenients. Calen metodologies que evitin la reducció de la matèria a classes expositives i continguts mnemotècnics. I sobretot (perquè amb això s’eviten els riscos anteriors) calen recursos didàctics que facin presents els valors buscats a l’aula, no només de manera explícita sinó especialment vivencial, per avançar en la integració d’aquells valors en el marc personal de cada alumne.

En resposta a tot plegat, l'escola empresarial cooperativa Aposta proposa als docents un curs titulat “Emprenedoria cooperativa a l'aula: metodologies i recursos per a docents”. La voluntat és defugir la temptació de centrar-se exclusivament en continguts i oferir un espai per a l’aprofundiment i la reflexió personal al voltant del fet cooperatiu, amb una intenció principalment instrumental i amb la intuïció de fons, verbalitzada per molts, que només amb models empresarials cooperatius i centrats en la persona podrem trobar una alternativa viable a l’entramat de valors que ha inspirat la situació econòmica actual.