Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Azimut 360: les cooperatives fan un món millor perquè...

Mireia Gil.jpg Zoom

Mireia Gil.jpg

L’Any Internacional de les Cooperatives,declarat per l’ONU aquest 2012, ésuna excel.lent ocasió per conèixer, de primera mà, de quina manera les cooperatives construeixen un món millor. Els i les cooperativistes associats a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunyaens fan arribar els seus testimonis.

Per Mireia Gil,sòcia dela cooperativa de treball Azimut 360

azimut360.jpg Zoom

azimut360.jpg

Azimut 360 és una enginyeria especialitzada en l'elaboració i l'execució de projectes d'energies renovables, tant pel que fa a la generació com a la distribució i gestió del consum.

Sota la fórmula de cooperativa de treball associat, Azimut 360 neix l’any 2009 del compromís per donar cobertura a les necessitats energètiques mitjançant un model sostenible i respectuós amb el medi ambient i responsable socialment.

Azimut 360 contribueix a nivell en projectes d'àmbit estatal a la generació d’energia mitjançant fonts renovables i a l’estalvi energètic mitjançant l’assessorament per a l’aplicació de criteris d’eficiència energètica en el consum, reduint així les emissions de CO2 i gasos d’efecte hivernacle i contribuint a la lluita contra el canvi climàtic. La construcció d'un nou model energètic basat en la microgeneració distribuïda a partir de fonts d'energia renovables, el consum responsable dels recursos i la millora de l'eficiència en els usos és fonamental en aquesta lluita.

Azimut 360 també participa en projectes de cooperació internacional en països en vies de desenvolupament, ja sigui en projectes d’electrificació de serveis bàsics com en projectes d’electrificació rural, sempre mitjançant fonts renovables. L’accés a l’energia és fonamental per al compliment de les necessitats socials bàsiques, el desenvolupament humà i l’impuls del creixement econòmic mitjançant l’accés a sistemes productius moderns i té un efecte directe sobre la qualitat de vida, el desenvolupament de capacitats de famílies i comunitats i els serveis de salut, educació,i comunicació.