Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Aprendre sobre col·laboració públicoprivada

foto_monica Zoom

foto_monica

Per Mònica Reig, directora associada Programa PARTNERS, Esade.

La col·laboració públicoprivada és una estratègia de gestió fonamental per mobilitzar els recursos públics i privats existents a una societat per així, donar resposta a les necessitats socials. Les decisions de com prestar els serveis públics s’han de fonamentar en la capacitat dels agents implicats a fi de donar resposta, de manera més ajustada i efectiva, a les necessitats socials tot garantint l’interès públic.

La col·laboració públicoprivada ha de superar alguns estereotips i reticències ideològiques, suposa acceptar la transformació de l’estat autosuficient, a un estat cooperatiu, que es relaciona amb el sector privat per donar resposta als problemes col·lectius i a les demandes socials. Aquest canvi de model implica un estat capaç de dinamitzar el sector privat i de relacionar-se per tal d’ incorporar el coneixement, la innovació tecnològica, la flexibilitat i l’eficiència del mercat als serveis públics. La qualitat d’aquesta interacció és determinant per al desenvolupament econòmic i social d’un país. Per aquest motiu, construir una base sòlida i legítima de cooperació entre el govern i el sector privat ha de ser una prioritat, tant per l’Administració com pel grups empresarials.

En aquesta línia, en el marc del Programa PARTNERS de l'Institut de Governança i Direcció Publica d’ESADE, aquest any acadèmic oferim el Programa en Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració Publicoprivada, tant a Barcelona com a Madrid.

Com identificar els models d’associacions públicoprivades més aconsellables per a cada entorn? Quin és el model de governança d’aquesta col·laboració? Com generar valor econòmic i social? Com gestionar la legitimitat social d’aquestes associacions? Com controlar i supervisar les associacions públicoprivades?

El Programa en Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració Publicoprivada d’ESADE s’ha dissenyat per respondre, entre altres, a aquestes qüestions, a més d’aportar als directius d’ambdós sectors els fonaments conceptuals per entendre les claus d’aquesta governança.

En la col·laboració públicoprivada, la construcció de confiança i de transparència són fonamentals i el coneixement mutu és el primer pas per construir-la. Per aquest motiu, el Programa s’enfoca en consolidar les habilitats personals i les capacitats estratègiques i operatives dels participants per identificar, dissenyar, organitzar i implementar els models de col·laboració més aconsellables per cada entorn social, econòmic i polític.