Emprenem 02/11/2011

Un viatge de mil llegües comença amb un pas.

5 min

Atribuït al filòsof xinès Lao Tzu, nascut fa 2.600 anys, el títol aplica perfectament a la situació a la que ens enfrontem amb el canvi climàtic. És un repte d'una gran magnitut, però cal començar fent el primer pas d'aquest camí.

Com que caldrà retallar les emissions de GEH durant les properes dècades, començem per fer una mica de números. L'estat espanyol va consumir en energia primària total durant l'any 2008 (darrer del que es disposen dades) un total de 1.906 Terawatt-hora (TWh), gairebé dos milions de Gigawatt-hora, dels quals només 400 TWh van ser produïts al país, un 21%. En altres paraules, 4 de cada 5 unitats energètiques les hem hagut de comprar fora (petroli, gas). En el rànquing mundial de països productors d'energia ocupem el lloc 45è, però estem al 16è lloc en el rànquing de països consumidors.

És aquest un dèficit que ens podem permetre com a país? És tolerable, en la situació de penúria econòmica en la que ens trobem, continuar amb aquesta disbauxa en despesa inútil? Estareu d'acord que això no és econòmicament sostenible. Menys encara en un món on l'energia anirà encarint-se cada cop més degut als milions de persones que s'incorporen a la classe mitja a tot el món. És molt important que ens quedem amb aquesta primera dada al cap, només produïm un 21% de l'energia total que consumim al país.

Per tal d'equilibrar aquesta balança energètica cal mirar en dues direccions, ambdues ens serviran per disminuir les emissions de GEH:

Si ens centrem en el punt 1 de reducció del consum energètic, hom pot pensar ràpidament en apagar llums, fanals dels carrers, deixar els cotxes,.. És aquesta, però, la solució? Tot i que a primer cop d'ull a més d'una persona li semblarà atractiva la idea, cal mirar-ho a fons. Obervem en el gràfic adjunt en quins sectors estem consumint l'energia. En distingim quatre: Industrial (inclou l'Agricultura, gairebé un 4%), Transport, Residencial (cases i pisos on vivim) i Serveis (edificis públics, hospitals, restaurants,..). Si ens fixem en el gràfic de l'esquerra, observem que el sector transport ocupa la primera posició (31,5%), seguit de la indústria (31,2) i els sectors residencial (25,9%) i el de serveis (11,4%) en darrer lloc.

Però aquests números també es poden mirar d'una altra manera, com en el gràfic a la dreta. Hem agrupat els dos sectors que tenen a veure amb edificis i tots dos junts constitueixen el sector que més energia consumeix, que sumen fins a 711TWh dels 1906TWh totals (un 37,3%). Aquestes són dades de consum energètic al món. A la UE el sector Edificació (Residencial + Serveis) arriba al 41% del total.

Al nostre país, de promig, els edificis perden un 30% de l'energia per la teulada i un 25% per les parets. Per les finestres es perd un 13% i un 20% per la renovació d'aire mal feta. Això es deu a que més del 90% dels edificis no estan ben aïllats tèrmicament. A partir de l'any 2018 la UE preveu que a tot el territori de la Unió només es puguin construir edificis passius, és a dir, que no necessitin energia per mantenir una temperatura agradable a l'interior.

Sense arribar tan lluny (edifici passiu), amb un bon aïlament tèrmic dels edificis es podria reduïr en un 90% de l'energia (i la despesa) emprada en climatitzar els espais; gairebé un 70% de tota la despesa energètica a una casa és en la climatització de l'espai: escalfar a l'hivern i refredar a l'estiu. Per estalviar en despesa energètica a la casa hi ha una solució dràstica: apagar la calefacció i passar fred, o bé a l'estiu apagar l'aire condicionat i passar calor. Hi ha, però, una altra solució intel.ligent: millorar l'aïllament. Aïllant bé tots els edificis del país ens podríem estalviar fins a 448 TWh l'any (el 70% del 90% dels 711 TWh del sector Edificis). Només amb el sector edificació passaríem de cobrir un 21% del consum d'energia primària a cobrir-ne un 27% i a de ser el 15è país en consum energètic a ser el 42è.

I com es fa això? i qui ho paga? Solucions tècniques hi són; només cal buscar solucions innovadores per finançar-ho. Per exemple, amb un préstec tou que l'usuari retorna en cinc anys amb el que estalvia de calefacció / electricitat. A més de ser bo pel país perquè anem disminuïnt el dèficit energètic, també es bo pels temps que corren. La millora d'aïllament de tants milions de llars revifaria un sector, el de la construcció, que està prou tocat. I en aquest cas no es tractaria de cap bombolla immobiliària.

stats