Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

2015, l'any per posar un impost al carboni?

Són nombrosos els economistes que, coneixedors de la necessitat de mitigar el canvi climàtic, advoquen per posar una taxa al carboni, a tot el món. En essència, sembla senzill: es tracta de posar un impost a tots els combustibles fòssils (gas natural, carbó i petroli) en funció del contingut en carboni que tinguin; en cremar, el carboni del combustible es transforma en CO2 i aquest gas es abocat a l'atmosfera, provocant un canvi en el clima. L'argument en favor de l'impost sembla irrefutable: els qui utilitzen combustibles fòssils no suporten tots els costos de la seva acció i aquest impost és una manera equitativa de posar-hi remei.

Ja són uns quants els països que ho han dut a terme, de maneres diferents i amb èxit divers. Suècia és el primer de la llista, amb un impost al carboni fixat per llei des de 1991; avui dia es situa als $150 la tona de CO2, però l'impost no s'aplica alscombustibles per generar electricitat i la indústria només en paga el 50%. Austràlia també va introduir un impost al carboni l'any 2012, situat als $19 la tona, tot i que ha estat revocat a finals de 2014.

CARBON TAX PROTEST SYDNEY Zoom

CARBON TAX PROTEST SYDNEY

Hi han d'altres exemples, un de molt notable Dinamarca on hi ha una taxa al carboni des de 1996. S'aplica a tothom i costa uns 12€/tona a les indústries i 6€/tona als particulars; si un fa reformes per guanyar en eficiència energètica, se li retorna l'impost. Ve a ser una mesura per promoure l'eficiència energètica.

Per contra, hi ha qui diu que un impost d'aquest tipus suposauna càrrega adicional a les classes mitjanes i a les persones amb menys ingressos; és cert, però no és ara un bon moment per fer-ho quan els preus del petroli van a la baixa? La Protecció del Climabé s'ho val.