Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

Petjada de Carboni

Davant un canvi climàtic en marxa i havent acotat els gasos d'origen antropològic que el causen, què podem fer-hi? Doncs la resposta és senzilla d'explicar i bastant complex el portar-ho a la pràctica. Posar-li un número, aquesta és la resposta. El número s'anomena petjada de carboni, que és la mesura del total d'emissions de GEH causats directament o indirecta per una organització, event, producte o persona.

Totes les petjades de carboni són importants i rellevants, tot i que aqui ens centrarem en la Petjada de Carboni des d'un punt de vista empresarial i de negocis. Hi han dues vessants que destacarem per enfocar aquest tema des de l'empresa.

La primera vessant està molt relacionada amb la pregunta "Què pot fer una organització conscient i preocupada pel canvi climàtic?". L'organització que vol actuar en aquest tema, el primer que cal que faci és calcular la Petjada de Carboni de l'organització.

Nivells emissions GEH.jpg Zoom

Nivells emissions GEH.jpg

Hi han tres nivells d'emissions que es consideren en qualsevol organització:

Nivell 1.- Són les emissions directes, com ara les provinents de crema de combustibles per escalfament o calefacció. També les dels vehicles d'empresa.

Nivell 2.- Són emissions indirectes, com ara les originades per l'adquisició d'electricitat.

Nivell 3.- Són també emissions indirectes, però un pas més enllà del nivell 2. Inclouen els viatges de feina del personal de l'empresa, emissions de vehicles de l'empresa subcontractada i també la producció dels materials adquirits per l'empresa o el tractament dels residus generats per l'empresa.

D'aquesta manera, les empreses que decideixin voluntàriament ocupar-se d'aquest tema tenen un primer pas on basar-se. Un cop obtinguda la mesura de la Petjada de Carboni de l'organització cal anar-la comparant (i disminuïnt) any rera any.

100 cotxes.jpg Zoom

100 cotxes.jpg

Centra tèrmica carbó.jpg Zoom

Centra tèrmica carbó.jpg

100 vaques.jpg Zoom

100 vaques.jpg

 

Com a comparació, una central tèrmica gran, com la ubicada a Cheshire (GB) emet unes 1600 tones de CO2 només en 100 minuts d'operació de la planta. 100 vehicles d'empresa durant un any emeten més de 500 tones de CO2e i 100 vaques durant un any superen les 300 tones de CO2e.

La segona vessant no es centra en la organització sino en el producte o servei que aquella genera per a posar a la venda. Es pot tractar de quelcom tan complex com un cotxe, d'un producte de consum d'elevada rotació (FMCG), o bé també d'un servei. La particularitat d'aquesta vessant és que calcula les emissions de GEH durant tot el cicle de vida del producte i el nombre resultant s'anomena Petjada de Carboni del Producte. El càlcul suposa sumar les emissions produïdes des de l'extracció de les matèries primeres, transport, manufactura del producte acabat, transport al punt de venda, ús per l'usuari i tractament dels residus. Si aquest nombre es posa a l'etiqueta, llavors s'anomena etiqueta de carboni.

Chips Footprint.jpg Zoom

Chips Footprint.jpg

El primer producte de mercat en dur una etiqueta de carboni va ser una bossa de patates fregides de la marca Walkers (Pepsico) a Anglaterra. El càlcul va costar gairebé dos anys de treball, que van donar el seu fruit el març de 2007 quan el producte va sortir amb etiqueta de carboni als supermercats Tesco. Dels 75 gr de CO2e emesos durant el cicle de vida d'aquesta bossa de xips, se n'endu més de dues terceres parts la producció de matèries primeres, tant les patates, oli de girasol i condiments, com l'embalatge. El 30% restant es reparteix gairebé a parts iguals entre el procès de fabricació d'una banda i la distribució al punt de venda i tractament dels residus d'una altra.

Quan el grup Pepsico va abocar-se a fer el càlcul de la Petjada de Carboni de les xips, no hi havia un mètode estandaritzat per a fer-ho, només va ser possible per la col.laboració de l'empresa amb el Departament de Medi Ambient, Agricultura i Alimentació del Regne Unit i amb The Carbon Trust, del mateix país. De fet, l'empresa admetia dos anys després de la sortida del producte amb etiqueta de carboni al mercat que s'havien deixat de comptar 10gr de CO2e d'emissions. Ara les coses han canviat, doncs British Standards ja han fet públic un mètode des d'octubre de 2008 per fer el càlcul.

La Petjada de Carboni és una molt bona eina per Empreses i Organitzacions que volen fer camí i passar de ser part del problema que causa el canvi climàtic a ser-ne part de la solució. Sense aquesta eina és, en general, poc creible que una empresa tingui interés real en el tema, més enllà de donar-se un barnissat en verd, el conegut com green washing. Però son moltes les empreses que s'han agafat el tema molt seriosament. Tal com diu un directiu de Pepsico "Si no li poses un número, no ho pots millorar".