Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

L'estat espanyol i l'eficiència d'edificis.

Avui 24 de novembre, la Comissió Europea ha dut l'estat espanyol davant els tribunals per inclomplir la Directiva 2002/91/CE relativa a l'eficiència energètica d'edificis.

Buildings_Spain.jpg Zoom

Buildings_Spain.jpg

Com ja he escrit a la darrera entrada del blog, els edificis són responsables del 40% del consum d'energia i del 36% de les emissions de CO2 a la Unió Europea. La legislació Europea vol aconseguir una reducció significativa del consum energètic dels edificis, per ajudar d'aquesta manera a combatre l'escalfament del planeta.

Segons la citada directiva, de 16 de desembre de 2002, els estats membre han de fixar a) un mètode per calcular el rendiment energètic de tots els tipus d'edificis i també b) fixar unes normes de rendiment energètic dels edificis de nova construcció així com dels grans edificis sotmesos a renovacions substancials.

Ja a novembre de 2010, la Comissió va emetre un dictament sol.licitat a l'estat espanyol que complís íntegrament els requisits de la UE, cosa que no ha succeït fins al moment.