Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

Durban, dia 6

dissabte, 3 de desembre de 2011

Estem acabant la primera setmana de la conferència i es comencen a publicar els primers documents que ja estan a punt per quan arribin els ministres i caps de govern a partir del dimarts dia 6.

El AWG-LCA ja té un text a punt, que anomenen 'text amalgamat', donc és una recopilació dels treballs fets pels diferents grups de contacte. Conté sis opcions entre les que hauran de decidir els representants polítics.

En canvi, el grup del protocol de Kioto, AWG-KP, no ha fet públic encara cap text. La presidenta del grup ha fet públic un informe oral. L'informe deixa ben clar que hi ha una base comuna ámplia entre els diferents països en temes com el compromís per un segon periode del protocol, en que hi hagi una continuació sense discontinuïtat (cap gap, com diuen aquí), la necessitat de tenir un alt grau de certesa sobre les accions de mitigació (és a dir de reducció d'emissions) empreses pels països i també sobre tenir unes regles clares. Mirant a la part no tant positiva, la paraula clau a dia d'avui pel segon periode de Kioto és la ratificació. Diu la Presidenta que no és possible una ratificació del segon periode per tots els països de l'annex I, de manera que entrès en vigència l'1 de gener de 2013. Hi veu tres alternatives:

1) Fer un procès en dues etapes, en la primera s'asseguraria una continuïtat l'1 de gener de 2013 i en la segona etapa serviria per ratificar un paquet amb esmenes

2) No fer cap esmena al Protocol i tenir un resultat només de decissions.

3) Que els diferents països facin declaracions unilaterals

Es comenta molt entre passadissos el paper clau que està prenent Xina, fent de pont entre països menys desenvolupats (G77 + Xina), la UE i els Estats Units. Sense oblidar que Xina també forma part del molt important grup de països emergents BASIC (Brasil, Sudàfrica, Índia i Xina). Demà diumenge assistiré a l'acte d'inauguració oficial del pavelló de Xina. Segur que hi haurà alguna declaració important amb totes les autoritats i premsa.