Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

Durban, dia 0

diumenge, 27 de novembre de 2011

COP17_Durban.jpg Zoom

COP17_Durban.jpg

És diumenge 27 de novembre i demà comença la conferència de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change). Els representants de 194 països es troben a partir de dilluns 28 per discutir i prendre decissions sobre el tema. A més dels representants dels governs que prenen part a la 17ena Conferència de les Parts (COP, Conference of the Parties) hi ha representants de regions (subnations), municipis, ONG, i també el món de l'empresa, tot i que només les parts (les nacions membres de l'ONU) estan capacitades per prendre decissions i també a moltes discusions que tenen lloc a porta tancada.

Hi ha una petita delegació no governamental de Catalunya, de la qual formo part, que està sota el paraigües de la Fundación Empresa & Clima amb seu a Barcelona i amb la que col.laboro. Essent present a Durban, aniré donant una visió diària del que aquí succeix, sempre amb informació de primera ma.

Segons els organitzadors, UNFCCC, hi ha una paraula que defineix aquesta COP a Durban, incertesa.

Hi ha un nombre de temes importants sobre la taula. El que destaca per damunt de tots ells és el Protocol de Kioto, que va ser signat al Japó el desembre de 1997 i que contemplava diversos períodes de compromís (commitment periods). El primer periode va iniciar-se el 2008 i acabarà el 2012. Ara fa més de deu anys que els països discuteixen els detalls de com ha de ser el segon periode de Kioto, sense posarse d'acord. D'una banda, els EUA s'han negat de manera persistent a ratificar el protocol de Kioto. Sense els EUA i Xina serà difícil tirar endavant un segon periode de Kioto de forma efectiva. Tant Rússia com Japó ja han declarat durant el 2011 que no estan disposats a signar un segon periode del protocol.

S'obre una oportunitat des de l'anomenada Acció de Cooperació a Llarg Termini (LCA, Long-Term Cooperative Action), doncs és al cap i a la fi una porta per incloure altres països amb altes emissions de CO2 i que no estan inclosos al primer periode de Kioto, com els països en desenvoupament. Aquests darrers, liderats per Xina sota l'anomenat G77 (grup de 77 països més Xina) insisteixen en que es signi un segon periode de Kioto. Veuen amb bons ulls el Protocol, perquè els principis i premises que governen el Protocol de Kioto són principis justos i equitatius, doncs es basen en que els països desenvolupats prenguin el lideratge mundial en la reducció d'emissions de CO2.

També serà important a l'agenda l'anomenat Fons Climàtic Verd, aprovat el 2010 a la COP16 a Cancun. El Green Climate Fund (GCF) compromet als governs a mobilitzar (no aportar directament, sino mobilitzar amb l'ajut de capital privat) 100 mil milions de dòllars cada any el 2020. Aquests diners han de servir per ajudar a desenvolupar els països més pobres amb tecnologies netes, evitant així augmentar les emissions de CO2 emprant combustibles fòssils.

Seran dues setmanes trepidants en que les coses poden anar cap a millor o cap a pitjor en qualsevol moment. La resposta la tindrem el dia 10 de desembre.