Protecció del clima.

Protecció del clima.
Jaume Josa i Pons

Durban, dia 12. El dia més llarg i amb bones notícies

diumenge, 11 de desembre de 2011

El darrer dia de negociacions s'ha acabat, cop es preveia, passada la mitjanit. Ha estat bastant més llarg. Tant llarg que ha acabat el diumenge dia 11 a les 6 de la matinada.

Hem d'anar enrere fins la COP13, que tingué lloc el 2007 a Bali, per trobar una conferència que acabés el diumenge i no el divendres a la nit, com està previst que acabin les COP.

Hi ha bones notícies, doncs tots els països han estat d'acord en donar suport a l'anomenada Plataforma de Durban. De moment es continuarà Kioto amb un periode transitori fins 2020, moment en el que entrarà en vigor un altre Protocol, o un altre instrument amb força legal. La darrera nit ha estat molt llarga, especialment per les delegacions de la UE i l'Índia, doncs aquest país era el darrer dels grans en desevolupament (els BRIC) que era reticent a signar. Al final, tots han estat d'acord.

Els principals punts acordats son:

1) Es reconeix que el canvi climàtic representa una amenaça urgent i potencialment irreversible a la societat humana i al planeta i es demana l'acció urgent a tots els països. Donada la naturalesa global del canvi climàtic, es fa una crida a cercar totes les formes de col.laboració entre els països amb l'objectiu d'accelerar la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

2) S'acorda la continuitat del segon periode del Protocol de Kioto, que s'iniciarà l'1 de gener de 2013 i acabarà el 31 de desembre, bé de 2017, bé de 2020; els països signataris de l'Annex I (obligats pel protocol a reduir les emissions) han de presentar les seves propostes de reducció pel segon periode del Protocol fins al 1 de maig de 2012. Aquestes reduccions d'emissions seran com a mínin del 25 al 40%.

3) Desenvolupar un nou Protocol, o un altre instrument amb forca legal, que s'aplicarà a TOTS els països (això es clau). Aquest protocol el farà un nou grup que s'anomena Grup Àdhoc de Treball de la Plataforma de Durban per Acció Millorada, AWG-DPEA.

4) El grup AWG-DPEA començarà la seva tasca urgentmentdurant la primera meitat de 2012, tasca que ha d'ésser completada quant abans millor,en cap cas més tard de 2015. El protocol que s'adopti, haurà d'entrar en vigor l'any 2020 i s'haurà d'aprovar a la COP21 (l'any 2015).

5) Augmentar el nivell d'ambició de tots els països en quant a mitigació (vol dir reducció d'emissions de combustibles fòssils), llençant un pla de treball per millorar l'ambició en mitigació, de manera que s'explorin opcions per un ventall d'accions que puguin tancar la manca d'ambició, assegurant-se que tots els països duguin a terme els esforços més alts en mitigació, tant com sigui possible.

6) Requereixa tots els països que entreguin fins a 28 de febrer de 2012 el seu punt de vista sobre com trobar maneres d'augmentarla mitigació al país.

Es recull en el document que les promeses de reducció d'emissions fins a 2020 siguin consistents entenir una possibilitat raonable de mantenir l'augment de temperatura global per sota dels 2 C o 1,5 C, per damunt del nivell de temperatura que teníem abans d'iniciar l'era industrial.