Biomimètica 3C

Biomimètica 3C

0

Les aportacions de la biomimètica

La biomimètica, alhora concepte i pràctica, va representar un avenç en la teoria evolutiva de Darwin i una aportació a la societat per comprendre les limitacions de l'antropocè i articular la seva superació. Els seus orígens els trobem amb Lynn Margulis (1938-2011) que, amb el seu treball com a biòloga, va teoritzar sobre la simbiogènesi, que explica com els organismes tendiríem a organitzar-nos en consorcis: "La vida «independent» tendeix a ajuntar-se i a ressorgir com un tot nou en un nivell superior i més ampli d'organització". Margulis formula que els bacteris, que fins a mitjans del...
0

Economia en blau

L’any 92, una fàbrica de detergent belga sorprenia al món per la seva radical visió de la sostenibilitat. Estava feta de fusta, en el sostre s’hi sembraven flors, els seus treballadors hi anaven amb bicicleta, tots els seus vehicles funcionaven amb biodièsel i el que és més important, produïa zero emissions, cap deixalla. Només hi havia un problema: per funcionar depenia de l’oli de palma, i al mateix que temps que reduïa la seva petjada ecològica anava destruint els boscos tropicals d’Indonèsia. Aquesta contradicció va ser el punt de partida perquè el principal soci i director d’Ecover,...
0

Pensar com les abelles

La intel·ligència que despleguen les colònies de formigues, abelles o termites, als bancs de peixos o les bandades d'ocells no és essencialment individual sinó col·lectiva. És a dir, l’abella no es manifesta com a una enginyera natural però sí que ho fa la seva colònia que, de forma comunitària a través d'interaccions gairebé mecàniques, té la capacitat de realitzar operacions increïblement complexes, com podria ser, en aquest cas, la construcció del rusc. Aquesta intel·ligència, que permet assignar tasques segons necessitats, defensar els territoris i trobar les formes d'actuar més...
0

La hibridació, assignatura pendent

Principalment, el concepte d’hibridació fa referència a l’organisme viu (vegetal, animal o humà) que s’obté com a resultat de l'encreuament de dues espècies o varietats biològiques diferents. Ara, però, no cal exposar totes les característiques o significats que se li donen al concepte i voldríem limitar la present reflexió a la seva presència en les ciències socials, que autors com Néstor García Canclini defineixen com a mestissatge cultural. Podem adoptar una actitud simplista, reduccionista, que es limita a entendre les relacions causals (causa-efecte), o bé acceptar el repte de la...
0

Cooperar, una cadena de favors ben natural

La visió que ens mostra una natura dominada pel conflicte i la competència ha servit molts cops com a justificació per a organitzacions socials i models econòmics que obvien el fet que, en gran part, la història de la nostra espècie és la història de la cooperació. També entre la resta d’éssers vivents els individus tenen moltes més raons per establir relacions cooperatives que no pas lluitar pels mateixos recursos, a menys que ens situem en un context d’aguda escassetat. Tal com senyala l’antropòleg Eudald Carbonell, les espècies incompetents són les que competeixen, per la seva...
0

Redescobrint el llenguatge natural

Les plantes estan a la base de la cadena tròfica. D'elles depèn la nostra existència en el planeta. Sense la fotosíntesi mai s'hauria creat l'oxigen que possibilita la vida dels animals. Són, també, l'origen de les fonts energètiques (els combustibles fòssils) i són, alhora, matèries primeres fonamentals per a l'alimentació, la medicina, l'energia i els materials (com bé apunten Stefano Mancuso i Alessandra Viola a Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal). Portant-ho a l'extrem, les plantes poden viure sense nosaltres (durant milions d'anys va ser així), però nosaltres sense elles...
0

Tècniques naturals de resolució de conflictes

  Viure en societat té molts avantatges. Col·laboració, comunitat i sociabilitat són tres factors determinats per la vida en comú que fan la nostra existència més fàcil. Tot i així, les rutines laborals, familiars i socials derivades d’aquest model de vida ens col·loquen front l’espasa i la paret en gairebé dosis diàries. I per resoldre aquests conflictes, hem de buscar estratègies òptimes. Els humans, però, no som els únics que ens trobem en aquestes situacions. Durant milions anys, la vida també s’ha trobat amb casos que l’han forçat a buscar solucions. Enfront dels problemes, ha...
0

La natura tot ho permet

“Les innovacions més grans del segle XXI naixeran en la intersecció entre la biologia i la tecnologia”. La frase, anticipada per Steve Jobs, albira ja la importància d’una nova disciplina horitzontal que es nodreix de totes les altres, una ciència i filosofia de la descoberta que ens convida a aprendre des de la natura: la Biomimètica. Totes les formes vivents del planeta, sense excepció, són potencials mestres i mentores tal com ens recorda en Jordi Pigem a l’afirmar que “allà on hi ha vida hi ha intel·ligència, i on hi ha intel·ligència hi ha vida”. Recordem-ho: tant la vida vegetal com...

Institut de Ciències Biomimètiques