Emprenem 16/04/2013

"Time for change"

2 min

T’has quedat sense feina i no trobes ofertes que s’ajustin al teu perfil? Tens la necessitat de reinventar-te però et falten estratègies per fer front a un possible canvi professional?

Davant la situació actual de canvis i d'incertesa del mercat laboral, les persones passen per moments de desmotivació i de certa frustració. Mantenir una línia ascendent o constant d’auto motivació resulta en ocasions difícil. Els canvis laborals i també socials, són ràpids i generen certes dificultats d’adaptació als nous contextos provocant desorientació, inquietud i descoratjament.

La falta d’ofertes de feina obliga a adaptar-se als nous requisits del mercat i a enfrontar-se a nous reptes a l’hora de definir objectius professionals. Això comporta estar preparats per enfrontar-se al canvi ,saber gestionar-lo i aprendre també, a conèixer les opcions que ens permetin assolir amb èxit aquests canvi; la majoria de vegades sobrevingut per les circumstàncies econòmiques.

En molts casos, això suposarà sortir d’una zona de confort on, durant molt de temps, hem estat situats i arriscar-nos més; i ser capaços de veure oportunitats on la resta només veuen problemes. Qualssevol canvi és progressiu i passa per diferents fases successives que porten implícit un estat d’ànim predominant.

Tot canvi passa per un primer moment de shock que produeix por a lo desconegut i certa resistència on afloren emocions com la ràbia i la frustració; i de manera gradual, es passa a l’acceptació, primer racional i finalment emocional.

Si et trobes en alguna d’aquestes situacions i necessites obtenir claus i tècniques per a superar alguna de les fases anteriors, al programa per al desenvolupament professionalde Barcelona Activa,apartatGestió del canvi, t’oferim un ventall d’accions formatives que t’ajudaran a superar la fase en què et trobis. Tanmateix, si el que vols és aprofitar les oportunitats professionals sorgides de les transformacions que es presenten al teu voltant i planificar diferents accions que et permetin assolir el canvi professional desitjable.

Igualment, aquesta formació és també adient per a aquells professionals que tinguin persones al seu càrrec de qualsevol àmbit i que hagin de desenvolupar noves formes de motivar als seus col·laboradors per obtenir el millor d’ells; necessitaran eines i pautes per gestionar i promoure el canvi dins el seu equip i, per motivar-los davant les noves situacions que es presenten a les seves organitzacions.

Malgrat les persones tendim a catalogar els canvis com quelcom negatiu que d’entrada abordem amb rebuig i por, recordem el quedeia Charles Darwin: no és l’espècie més forta la que prospera, ni la més intel·ligent sinó la que millor s’adapta al canvi.

Publicat per: Montse Sanz, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.

stats