Barcelona Treball

Barcelona Activa

Com sintonitzar amb l’entrevistador

T’has preguntat alguna vegada perquè, a l’hora de realitzar una entrevista de feina hi ha entrevistadors amb els que has tingut “química” i d’altres que no?Què podem ferper a connectar amb el nostre entrevistador?

Com en qualsevol situació d’interrelació humana, sembla ser que el nostre cervell juga un paper crucial en el moment de l’entrevista de feina. No només pel procés de concentració i elaboració del discurs, sinó pel que pot ser encara més important: crear un clima en el que ambdues parts ens puguem sentir còmodes. El que té a veure amb la capacitat per interpretar i bregar amb l’estil de l’entrevistador.

Les neurones de l’empatia

El descobriment de les anomenades neurones mirall ha aportat llum per entendre els mecanismes interns que faciliten els processos de comprensió i empatia amb els demès. Sembla ser que en la capacitat d’adoptar el punt de vista d’un altre intervé, entre d’altres qüestions, la imitació inconscient (pensem per exemple en com es contagia un badall o un somriure).

No obstant, Marco Iacoboni, neurocientífic de la Universitat de Califòrnia i expert en el tema, sosté que encara que les neurones mirall predisposen a la conducta imitativa, el comportament final bé determinat també per una part voluntària. Així doncs, el que fem és resultat de com reaccionem, però també de com decidim modular la nostra conducta. Per la seva part, Giacommo Rizzolatti, premi Príncep d’Astúries en Investigació Científica i Tècnicaper la troballa d’aquestes neurones, aporta que som criatures socials: la nostra supervivència depèn d’entendre les accions, intencions i emocions dels demés.

Com activar les neurones mirall

Per tant, si la nostra manera de veure el món que ens envolta té una incidència directa en com pensem i actuem,això vol dir que també podem intervenir en la creació d’un bon ambient d’entrevista i sintonia amb l’interlocutor. En aquest sentit, alguns consells per activar les nostres neurones mirall i les de l’altre durant una entrevista de treball són:

  • Fer l’esforç de posar-nos en la pell de l’entrevistador, tractant-lo com a igual i no com a un “enemic” o persona amb un plànol superior.
  • Mostrar signes visibles d‘escolta activa: deixar temps per expressar-se, parafrasejar i reformular.
  • Estar pendent de la comunicació no verbal, adaptant el màxim possible la nostra a la del nostre interlocutor.
  • Utilitzar les paraules que identifiquem que formen part de l’argot de l’entrevistador.
  • Reconduir el diàleg centrant-nos en aquells punts que interessin a l’entrevistador, peròsense oblidar ressaltar els punts forts del nostre perfil.

En definitiva, es tracta de provocar que la comunicació sigui fluïda, el que ens pot permetre crear rapport amb l’altre (com l’anomenen els especialistes en programació neurolingüística) i un entorn favorable per a l’intercanvi d’informació i seducció en l’entrevista de treball.

Publicat per:Sara Jurado, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.