Barcelona Treball

Barcelona Activa

20 segons per candidat

Zoom

Quan llegeixes un diari ho mires sencer o et pares en els titulars i apartats que més et criden l’atenció? Aquí tenim una prova que demostracom funcionael cervell quan analitza qualsevol tipus d’informació. De la mateixa manera que es llegeix un diari, també els currículums es llegeixen en vertical a la primera fase d’un procés de selecció. I en el moment actual, en el que hi ha moltes candidatures per a cada oferta de feina, el processament ràpid de la informació basat en la crida d'atenció i la percepció humana, guia la selecció curricular, en la que s’acostuma a dedicar uns 20 segons de mitjana a cada document.

Per aquest motiu és important fer especial atenció als aspectes gràfics de la presentació d’una candidatura: negreta, cursiva, subratllat, majúscules, tamany de la font... en tenim al nostre abast molts recursos tipogràfics que ens poden ajudar a reforçar aquells aspectes clau del nostre CV o carta de presentació. Tot això, sense arribar a dissenyar eines de recerca de feina realment creatives, que també són molt valorades, com per exemple el CV infogràfic.

A continuació et donem uns consells generals per a facilitar l'anàlisi ràpid del teu perfil professional:

1. Organitza la informació en llistats amb vinyetes: tasques, assoliments, competències...

2. Divideix els apartats amb línees, columnes o altres recursos gràfics.

3. Ressalta el càrrec o lloc de treball per sobre de l’empresa o període.

4. No utilitzis la negreta per a informacions de poc valor com dates, títols dels blocs, etc.

5. Acompanya les sigles o tecnicismes d’un petit aclariment.

6. Descriu el teuobjectiu o perfil professional en unes línees.

La fórmula “formació+experiència” ha donat pas a la construcció del CV seguint també altres criteris d'ordenació, com els de les dades que es volen ressaltar. Això vol dir que, per exemple, si ets un programador informàtic no només has d’incloure en el CV els llenguatges de programació que domines, sinó que aquests han de tenir una presència rellevant.

En conclusió: si vols ser pre-seleccionat organitza el teu CV des dels ulls d'un tècnic de RRHH.

Publicat per: Sara Jurado, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.