Barcelona Treball

Barcelona Activa

La renovació 2.0 dels portals de feina

Zoom

A finals dels anys 90 van sorgir els portals de feina, i en poc temps van suposar una autèntica revolució en la intermediació laboral, per l’àmplia difusió que aconseguien de les ofertes, i per tant de possibles candidats.

Però la generalització en l’ús d’Internet, i l’actual conjuntura econòmica, ha portat a una massificació excesiva d'aquest tipus de portals. Alhora, el seu model de funcionament a base de plantilles de registre de dades bàsicament curriculars, té com a resultat perfils molt homogenis en els que no destaquen trets diferencials dels candidats, complicant la selecció si hi ha moltes candidatures.

Pel contrari, l’aposta en l’actual entorn 2.0, és centrar-se en la informació de la persona i no tant en l’oferta: la importància ja no és que els candidats tinguin accés a molta informació de moltes ofertes de feina, sinó que les empreses tinguin accés a molta informació de molts candidats.

Per això, els portals d‘ocupació tradicionals han buscat renovar-se amb diferents alternatives:

  • Infojobs ha creat el perfil públic, una primera presentació on destacar la imatge professional del candidat a la xarxa, ja que es pot compartir a diferents xarxes socials.
  • Monster ha creat BeKnow, una xarxa professional, que es nodreix de l’àmplia xarxa d’usuaris de Facebook.

També han sorgit nous portals que incorporen noves tecnologies i l’ús de les xarxes socials, per ampliar la visibilitat dels candidats:

  • JobandTalent: connecta als candidats per Facebook amb les empreses que són més idònies segons el seu perfil, o amb quins amics podrien contactar per tenir més possibilitats en una empresa.
  • Jobsket: el currículum del candidat és quantificat per veure quina és la valoració en el mercat.

Amb totes aquestes iniciatives, el reclutador pot trobar informació addicional rellevant sobre el candidat per destriar entre els aspirants a una oferta. Però també cercar directament candidats, sense publicar una oferta. Iniciatives com CuVitt o MarketYou, prescindeixen de les ofertes i constitueixen plataformes perquè els candidats mostrin el seu talent.

El repte és fer-se visible a la xarxa, i diferenciar-se d’altres.

Publicat per:Laura Serra, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.