Emprenem 16/01/2014

Quines són les ocupacions que el mercat demanda?

3 min

Un dels aspectes a tenir en compte en definir un objectiu professional, a part de l’autoconeixement (quins són els nostres interessos, les nostres competències més desenvolupades...) és el coneixement de les tendències del mercat de treball. Estar-ne informats ens facilitarà poder adaptar el nostre objectiu professional a les seves demandes.

Hi ha diverses fonts d’informació per a conèixer la situació del mercat de treball. Una d’elles és l’Enquesta de Població Activa (EPA), que realitza trimestralment el Instituto Nacional de Estadística (INE). L’enquesta del tercer trimestre de l’any reflectia una taxa d’atur que afecta al 22.8% de la població catalana, i a un total del 26% de la població en el cas espanyol. Tot i que les dades ens donen una primera visió del mercat del treball, un anàlisis més detallat de la realitat que hi ha darrera l’estadística ens pot facilitar un millor coneixement de les demandes del mercat. El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del seu Observatori, elabora regularment estudis i estadístiques, tals com la publicació mensual de l’estadística d’ofertes laborals gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que permet conèixer de quines professions se n’ha registrat més demanda en els serveis públics d’ocupació.

Darrerament s’han publicat les dades de les demandes d’ocupació de l’any 2013 (fins al mes de novembre) de les que destaquen, per quantitat de llocs de treball oferts, els següents:

1. Agents i representats comercials (7.7% dels total dels llocs de treball oferts) 2. Personal de neteja d’oficines, hotels i altres (5.5% del total) 3. Altres administratius sense atenció al públic (4.3% del total) 4. Cambrers (3.4% del total) 5. Venedors botigues i magatzems (3.3% del total) 6. Treballadors d’activitats agrícoles (exc. hortes, jardins) (3% del total) 7. Cuiners assalariats (2.5% del total) 8. Peons indústries manufactureres (2.5%)

Per a un millor coneixement del mercat de treball, també pot ser d’interès conèixer la divisió econòmica a la que pertanyen les empreses que més llocs de treball han ofert durant el 2013 (dades fins a novembre 2013)

1. Administració pública, Defensa i SS obligatòria (3.110 llocs de treball oferts) 2. Comerç detall excepte vehicles de motor (1.036 llocs de treball 3. Serveis de menjar i begudes (1.008 llocs de treball) 4. Educació (943 llocs de treball) 5. Comerç engròs excepte vehicles de motor (783 llocs de treball) 6. Activitats especialitzades construcció (748 llocs de treball) 7. Serveis a edificis i jardineria (648 llocs de treball) 8. Agricultura, ramaderia i caça (648 llocs de treball)

A Barcelona Activa també realitzem periòdicament un anàlisi de les ofertes aparegudes a la nostra web a través de les fitxes ocupacionals. Durant el mes d’octubre de 2013, les fitxes ocupacionals en les que s’havien registrat un major nombre d’ofertes havien estat:

1. Programador/a (89 ofertes) 2. Teleoperador/a (86 ofertes) 3. Entrevistador/a de selecció (81 ofertes) 4. Especialista en medi ambient i seguretat química (79 ofertes) 5. Expert en e-Tourism (79 ofertes) 6. Psicòleg/òloga organitzacional industrial (75 ofertes) 7. Enginyer/a tècnic/a en disseny industrial (66 ofertes) 8. Prevencionista (65 ofertes)

Per sectors, aquestes ofertes provenien principalment dels següents:

1. Serveis a les empreses (1.575 ofertes) 2. Telecomunicacions i TIC (998 ofertes) 3. Logística (851 ofertes) 4. Turisme i hostaleria (781 ofertes) 5. Banca i finances (481 ofertes) 6. Benestar i imatge personal (443 ofertes) 7. Comerç (400 ofertes) 8. Indústria química (293 ofertes)

Així doncs, existeixen múltiples eines i estudis per conèixer les tendències del mercat laboral, que ens poden ajudar a definir el nostre objectiu professional amb una millor i més acurada informació sobre les demandes actuals del mercat de treball.

Publicat per:Mireia Puig, Equip Tècnic de Barcelona Activa

stats