Barcelona Treball

Barcelona Activa

Els nous paradigmes del mercat laboral: estàs preparat?

Diuen que en japonès la paraula “crisi” està composta per l’ideograma d’oportunitat, el que pot interpretar-se com “una ocasió apropiada per al canvi”. Una perspectiva que no sempre és fàcil veure quan un es troba endinsat en una situació crítica.

Aquest va ser la primera reflexió del consultor Jordi Serrano el passat dimecres a Barcelona Activa, que com a soci-inversor de Nubelo, va explicar aquest i altres portals de teletreball. La seva intervenció també va donar una visió general i bastant exhaustiva de com ha canviat el mercat de treball mundial i com aquesta evolució està repercutinten el nostre ecosistema laboral.

Què passa a l'entorn macro?

  • Factors Econòmics: la economia global està creixent en un 5% i un 1,8% a Europa, el que suposa un indicador general positiu. Els nivells de major creixement econòmic s’estan donant a Àsia i als països del Fifth Brics Summit, cap a on està canviant de mans el poder.
  • Factors Sociodemogràfics: alhora, la població mundial i l’esperança de vida estan creixent, i com a conseqüència directa el món occidental s’està envellint. Per una altra banda, el fenomen de la superurbanització de l’època industrial continua. Com a resultat, i per a sostenir el creixement de les ciutats, s’estan consumint els recursos naturals, el que ha despertat les inquietuds mediambientals de les empreses i les persones.

Com afecta al mercat laboral?El ritme de desenvolupament tecnològic es tan vertiginós, que sumat als canvis econòmics i socials està afectant la vida professional de diferents maneres:

  • Estan apareixen nous valors i formes de viure el treball. Per exemple, el treball de caire social és cada vegada més buscat, com demostra el fenomen d’emprenedoria social.
  • El límit entre la vida laboral i personal s’està diluint i ja no només als nadius digitals, sinó també a les persones de certa edat peròconsiderats joves,els hi costa assumir el concepte de conciliació: directament barregen el temps que dediquen a l’oci i a la feina.
  • El temps de vida d’una empresa s’està escurçant. De la mateixa manera que una persona ja no passarà gairebé tota la seva trajectòria laboral a una empresa, cada vegada és més estrany trobar-se amb una companyia centenària.
  • Internet ha obert les possibilitats a un mercat global convertint-se en una finestra als productes per la long tail. Fa possible que qualsevol persona pugui ser un prosumidor i es puguin iniciar negocis a baix cost.

En aquest sentit, existeixen plataformes 2.0 que fan d’intermediadores entre els professionals i les empreses clients:

  • Elance i Desk: que a l’igual que Nubelo, permeten que els professionals s’anunciïn, cobrant pels seus serveis a través d’un sistema de pagament segur i que la seva tarifa vagi augmentant d'acord la valoració que facin els seus clients.
  • Etsy: comunitat d’artesans mitjançant la qual es poden comprar i vendre manualitats, roba, etc.
  • Quirky: comunitat d’inventors en la que es s’idea, produeix i ven el producte en col·laboració amb altres usuaris.
  • Amazon Mechanical Turk: que divideix una feina en diferents parts i permet guanyar-se uns diners de manera escalonada segons la tasca que s’assumeixi.

Aquesta realitat laboral dibuixa un horitzó en el que molts treballarem per projectes a vàries empreses i/o clients. Ja no es tracta de tenir feina sinó ser “ocupable”.

Publicat per:Sara Jurado, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.