Emprenem 15/05/2012

Mercat de treball resilient: font d’avantatge competitiva

3 min

Creieu que hi ha alguna relació entre la física, la psicologia i l’actual mercat de treball? Doncs sí, existeix relació a través d’un concepte: la Resiliència. La física comença a utilizar aquest terme per a referir-se a la capacitat de recuperació de certs materials, després d’haver estat sotmesos a forts canvis externs. És a principis dels anys 70 quan la psicologia adopta aquest concepte i re-defineix la resiliència com la ‘capacitat d’una persona o grup per a sobreposar-se davant esdeveniments desestabilitzadors de l’entorn, i poder seguir projectant-se en el futur’. Amb aquesta definició és evident el perquè, avui en dia, és important que el món dels Recursos Humans promogui, cada cop més, la necessitat de ser resilients. Ara, més que mai, hem de poder vèncer situacions desestabilitzadores i poder seguir caminant endavant. Transformant amenaces en oportunitats Les persones, equips i empreses resilients, malgrat els canvis i crisis, seran capaces de sobreposar-se buscant nous recursos i potencialitats que els permetran seguir i superar les adversitats sortint-ne, fins i tot, reforçats. Gestionaran les situacions difícils transformant les amenaces en oportunitats per a millorar i créixer. Els més resilients, per tant, seran els que millor sabran adaptar-se i ‘sobreviure’ als canvis i als nous requeriments del Mercat de Treball i, en conseqüència, seran més competents i competitius. ‘No són els més forts de l’espècie els que sobreviuen, ni els més intel·ligents. Sobreviuen els més flexibles i adaptables als canvis’ (Darwin)

Els 5 Pilars de la resiliència autoconfiançacapacitat d’adaptació al canvisuperació objectiuconstant perseverant actitud realistapositiva creativitat relacions socials Si revisem les biografies de personatges com Gandhi, Ana Frank i Nelson Mandela identificarem, ràpidament, els pilars de la resiliència. T’has preguntat mai si, en el teu dia a dia, adoptes una actitud resilient? En cas que no, recorda que la resiliència, afortunadament, la podem desenvolupar.No podrem ser sempre responsables del que ens passa però, sempre podrem triar l’actitud que prenem davant el que ens passa. Jo aposto per una actitud resilient, i tu? Publicat per:Haidé Martín, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.

stats