Barcelona Treball

Barcelona Activa

Quan l’autocandidatura es converteix en el nostre aliat

Zoom

Quan estem en un procés de recerca de feina, després de definir quin és el nostre objectiu professional, el següent pas és escollir quins seran els canals de recerca de feina més adequats: portals d’ ocupació generalistes i/o específics per a cada ocupació, serveis públics, borses de treball, empreses de selecció de personal, consultores, xarxes de contactes, etc.

Un dels canals de recerca de feina més efectiu és l’ autocandidatura, ja que el gruix important de les ofertes de treball no arriben a sortir publicades. Això implica la necessitat d’ adreçar-nos a l’ empresa directament per generar noves oportunitats laborals.

Cinc reflexions de per què fer una autocandidatura:

  • És una manera d’anticipar-nos a les necessitats de l’empresa. D’aquesta manera els reclutadors poden tenir “en cartera” candidats amb un perfil adequat. Així, quan es disposin d’ una vacant podran cobrir-la amb immediatesa.
  • És una font important de reclutament per a l’ empresa: més del 80% de les ofertes no es publiquen en els portals de feina, sinó que es troben per contactes /networking, i una manera de fer-los és l’autocandidatura.
  • És especialment útil en empreses grans on hi ha força rotació de personal o quan tenen la necessitat de reforçar la plantilla en certes èpoques de l’any (Campanya de Nadal, període de Rebaixes, temporada d’ Estiu)
  • Ens permet vendre la nostra motivació i creativitat a l’ empresa a través de la carta de presentació, currículum vitae o vídeo currículum. Pot ser un valor afegit davant de les persones que no envien aquesta informació.
  • Ens permet diferenciar-nos de la resta dels candidats que només utilitzen canals formals, com els portals de feina genèrics, etc.
  • Si vols tenir mes informació al respecte, Barcelona Activa ofereix un taller d'autocandidatura. Inscriu-te.

    Publicat per:Montse Torrente,Equip Tècnic de Barcelona Activa