Emprenem 19/10/2016

Somniadores i somniadors que fan

Sara Jurado, Equip tècnic de Barcelona Activa
2 min
Intraprenedoria

Fa més de trenta anys, Tom Peters i Robert Waterman ja afirmaven que les claus de l’excel·lència es centraven en les persones, els clients i entremig l’acció. En aquestes tres àrees identificaven una sèrie de variables que tenen a veure amb el que avui coneixem com a intraprenedoria.

Les persones intraprenedores són professionals que, dins de les organitzacions, posen en marxa processos i actuacions sense que ningú els ho hagi demanat, només amb l’objectiu de fer alguna cosa nova; s’enfoquen cap a la innovació i la creativitat i transformen les seves idees en quelcom de profit. L’expert en gestió empresarial Christian Koch els dóna més importància encara, afirmant que les persones intraprenedores són l’arma secreta del món dels negocis.

De què estem parlant?

En una societat en transformació constant les empreses necessiten canviar per dins i per fora. D’aquesta manera neix la figura de l'intraprenedor/a com a professional motivador/a del canvi, aquella persona capaç d'aportar idees i dur-les a terme implicant l'organització en processos d'innovació. És el somniador que fa, del que parla Gifford Pinchot, el creador del terme en 1978.

Com són les persones intraprenedores?

Els i les professionals intraprenedors comparteixen alguns trets i competències:

  • Passió. S’impliquen en els projectes i els agraden els reptes.
  • Networking i orientació a l’assoliment. Sóncapaços de treballar duent a terme més d'una funció i trobar sinergies, aconseguint autèntics estats de competitivitat cooperativa. Troben més satisfacció en el resultat que en la retribució econòmica.
  • Autonomia. Tenen l'habilitat d'aconseguir resultats sense dependre de l'estatus organitzacional. No se senten còmodes en entorns burocràtics ni amb massa jerarquia, sinó que cerquen fórmules organitzatives que els permetin tenir el control dels seu temps.
  • Seguretat en si mateixos/es. Són persones autoconfiades i humils alhora. L’èxit del projecte està per a sobre del seu ego, així que si han de demanar ajuda, no dubten en fer-ho.
  • Curiositat. Absorbeixen gran quantitat d’informació i busquen els mecanismes per resoldre els desafiaments que es troben pel camí a base de preguntar i investigar.
  • Flexibilitat i visió estratègica. Acostumen a qüestionar el “status quo” i gestionen el canvi entenent la complexitat i interdependència de tot procés, utilitzant el pensament conceptual. Cal ressaltar que, tot i que tenen una elevada tolerància a la incertesa, assumeixen riscos havent sempre analitzat amb molta cura la situació.
  • Integritat. Mantenen alts estàndards ètics.

Per parlar de com són i què aporten a l’empresa les persones intraprenedora, hem organitzat la jornada Intraprenedoria: motor d’innovació i noves possibilitats laborals, en què participaran agents directes d’aquesta nova cultura a les organitzacions i analitzarem algunes bones pràctiques d'aquest model d'innovació. Si vols saber més sobre com impulsar el canvi dins i fora de les empreses, aquesta pot ser una bona oportunitat. Qui sap si tu també pots ser un/a més de les somniadores i dels somniadors que fan!

stats