Barcelona Treball

Barcelona Activa

La importància de les competències personals en els processos de selecció

marcar-la-diferencia-1264x550 Zoom

marcar-la-diferencia-1264x550

Ja fa temps que parlem de la importància de les anomenades “competències clau”, aquell conjunt d’actituds, aptituds, habilitats i destreses que cadascun de nosaltres tenim i manifestem al llarg del dia sense adonar-nos-en. Des de les entitats i agències de promoció de l’ocupació, fa molt de temps que insistim a les persones en recerca de feina que són un aspecte clau a tenir en compte per trobar feina. Tot i això a vegades, especialment entre els més joves, pot ser difícil identificar-les o saber com posar-les en joc en un procés de selecció, sobretot si s’està buscant la primera feina.

Però, per què són tan importants?

Les competències personals són allò que ens fa diferents els uns dels altres. Tots tenim clar que davant d’una mateixa situació, cada persona respon d’una determinada manera, a vegades fins i tot oposada a la del company del costat. El problema radica en que molts cops no sabem posar nom a això que ens fa diferents.

És aquí on un coneixement profund de les competències d’un mateix, ens fa tenir més punts de cara als processos de selecció de les empreses. Preguntes típiques d’una entrevista de feina com aquella de “digui vostè tres punts forts i tres punts febles seus” a molta gent li fa venir una suor freda al front...

Per superar aquesta inseguretat, existeixen un conjunt d’activitats que a Barcelona Activa es poden realitzar de manera gratuïta, que treballen amb diferents nivells d’aprofundiment les diferents actituds que són valorades en les empreses, com per exemple, el treball en equip, la flexibilitat, la comunicació eficaç, la iniciativa o proactivitat, etc.

Però, què en diuen les empreses?

Els reclutadors/es fa temps que van superar com a elements únics per a fer la selecció de personal el binomi currículum i entrevista de feina. Avui dia, la majoria de les empreses utilitza més elements, i un dels més importants són les competències clau o personals dels candidats/es. Per valorar-les utilitzen diferents tècniques, des dels tests de competències específicament dissenyats per aquest fi fins a “dinàmiques de grup”, que tenen com a objectiu principal precisament observar les competències personals que posen en joc els candidats per a resoldre una situació que se’ls planteja.

Aquest tipus de processos els joves menors de 30 anys i amb poca experiència laboral són els qui tenen més dificultats per superar-los, ja que per la seva edat i inexperiència, no han tingut temps ni oportunitats d’exposar-se a diferents situacions laborals que els/les facin aprendre i descobrir el/la professional que tots porten dins.

Per aquesta raó el programa Barcelona Treball Joves, ofereix un itinerari competencial que sota el nom “Tens les competències que demanen les empreses? Comprova-ho!” simula un procés de selecció al llarg de cinc sessions en les quals el/la jove, acompanyat per una coach, va descobrint i millorant les competències que el fan únic/a. Un entrenament fonamental per conèixer-se millor i poder afrontar amb més seguretat i autoconfiança qualsevol tipus de procés de selecció.

Publicat per:Laura Fernández, Equip Tècnic de Barcelona Activa.