Barcelona Treball

Barcelona Activa

La imatge personal en la recerca de feina

Les empreses fan diferenciació a l’hora de seleccionar candidats, afavorint o no determinades característiques d’una persona i comparant-les amb altres?

Segons estudis realitzats per les empreses Adecco i Infojobs-Esade, on s’analitzen els perfils més demandats per les empreses, l’any 2011-12, destaquen ocupacions que demanenrequisitsrelacionats amb la formació, experiència i coneixements específics per a la realització de la feina. Cap d’aquests informes mencionen com ha de ser la persona que faci aquestes tasques en quan a gènere, edat, nacionalitat, imatge, religió, orientació sexual, etc. És clar que la Constitució defensa la no discriminació de les persones per qualsevol d’aquestes característiques.

El fet és que, segons la meva experiència com a orientadora professional, algunes persones que fan recerca de feina creuen que en els processos de selecció, estan en inferioritat de condicions respecte a la resta de candidats que opten al mateix lloc de feina, encara que no sàpiguen qui i com són aquests.

El motiu pel qual un candidat no és seleccionat, a vegades s’atribueix a causes alienes, davant les quals, aquest es troba desorientat. Per afrontar aquesta situació, el candidat ha de començar per valorar les seves pròpies capacitats, experiència, formació, competències... i fer una reflexió de què vol fer i quin valor afegit posa al mercat.

Com a conclusió, diríem que la imatge és un factor important en la recerca de feina, però no és l’únic ni el principal. Tot així et recomanem que, si vols saber més al respecte, puguis assistir a les activitatsque Barcelona Activa proposa per treballar la imatge personal en la recerca de feina.

Publicat per:Juana Prados,Equip Tècnic de Barcelona Activa