Emprenem 30/07/2014

Garantia Juvenil: Nou programa contra l'atur dels joves

2 min

Què és la Garantia Juvenil?

Durant les darreres setmanes s’ha començat a parlar força de la Garantia Juvenil, però…exactament en què consisteix?. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves menors de 25 anys al mercat laboral. A Espanya, s’emmarca en l’estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove. Qui pot participar? Qualsevol jove d’entre 16 i 24 anys (o menor de 30 anys en cas de tenir un certificat de discapacitat de com a mínim el 33%) que tingui la nacionalitat espanyola, comunitària o un permís legal de residencia i treball, pot fer la inscripció. Quins requisits s’han de complir?

Els joves que vulguin participar:

  • Han d’estar desocupats com a mínim durant els 30 dies anteriors a la data d’inscripció.
  • No han d’haver fer cap activitat educativa durant els 90 dies anteriors.
  • No haver fer cap activitat formativa durant els 30 dies anteriors a la data d’inscripció.

Què s’ofereix?

L’objectiu de la Garantía Juvenil és garantir que tots els joves menors de 25 anys, rebin una bona oferta de feina, educació continua, formació d’aprenent o període de pràctiques en un termini de quatre mesos, un cop finalitzada l’educació formal o quedar desocupats. Com ho faran?

Hi ha previstes 15 mesures de xoc o alt impacte i 85 amb impacte a mig o llarg termini15 mesures de xoc o alt impacte i 85 impacte a mig o llarg termini. Entre les primeres es troben les relacionades amb estímuls a la contractació, l’emprenedoria i la millora de la intermediació. Les restants mesures pretenen fer front als problemes estructurals amb incidència en l’ocupació juvenil, tal com millorar l’ocupabilitat dels joves, millorar el coneixement de llengües estrangeres, afavorir l’esperit emprenedor i l’auto ocupació, etc. I el pressupost?

La dotació econòmica és de 3.485 milions d’euros, 1.750 per les primeres 15 mesures de xoc i 1.785 per les mesures a mig i llar termini. S’espera que durant els anys que dura l’estratègia 2013/2016, es facin més de 2 milions d’accions que beneficiaran a més d’un milió de joves durant aquest període. Caldrà veure d’aquí uns mesos, si l’estratègia dóna resultats efectius i aconsegueix alleugerir la xacra de l’atur juvenil, que a Espanya segueix per sobre del 50% sis anys després de l’inici de la crisi. Publicat per:Laura Fernández, Equip Tècnic de Barcelona Activa.

stats