Barcelona Treball

Barcelona Activa

El futur professional de joves ni-ni i no tan ni-ni

L'expressió “ni-ni” s'utilitza per aquell jove que ni estudia ni treballa. Però ja fa temps que davant l’actual context socioeconòmic es qüestionen les limitacions d’aquest concepte, ja que caldria matisar si, tot i no treballar, hi ha una voluntat de fer-ho.

Des de l’Observatori de la Joventut a Espanya es va arribar a la conclusió que aquells joves que “no busquen ocupació, ni la desitgen”, no estudien i no tenen altres condicionants (com malalties o responsabilitats familiars) representen només un 1,73% de la població entre 16 i 29 anys. En època de bonança semblava fàcil trobar feina i només era qüestió de “posar-s’hi” en algun moment, motiu pel qual molts joves s’acomodaven. Però amb el canvi de panorama els joves es troben amb grans dificultats per trobar feina, agreujades per la manca de formació i d’experiència. Molts d’ells no han pogut desenvolupar capacitat d’esforç, sacrifici i tenacitat, i es troben incapaços de liderar el seu propi projecte vital, professional i de recerca de feina.

Zoom

D’altra banda, l’actual situació de crisis ha fet que molts joves que van deixar els estudis, s’hagin plantejat la necessitat de tornar a estudiar, bé per completar la formació bàsica o bé per professionalitzar-se. Altres han decidit ampliar la seva trajectòria acadèmica i seguir formant-se per especialitzar-se més encara. En tots els casos es busca tenir més oportunitats al mercat laboral, ja que les dades demostren que a més nivell formatiu, més opcions de trobar feina. Però la correlació directa entre “formació-feina” torontolla i molts joves, després de l’esforç d’anys d’estudis i davant les dolentes perspectives laborals, se senten defraudats i desil·lusionats en no trobar una recompensa immediata.

Son mil i una les realitats d’aquests joves, però hi ha un comú denominador en la majoria dels casos: les dificultats poden portar a desmotivació i a la por al futur professional. En aquests casos treballar el projecte professional a curt, mig i llarg termini és fonamental, i treballar amb un coach-orientador por ser una bona manera de començar el procés. Barcelona Treball Joves vol ajudar a aquests joves a establir els objectius clars i realistes, però prou ambiciosos com per trobar en ells l’al·licient per afrontar les incerteses i la motivació suficient per il·lusionar-se amb el projecte de futur.

Publicar per: Laura Serra, Equip Tècnic de Barcelona Activa.