Emprenem 05/10/2015

Desenvolupa’t professionalment amb eines de la psicologia positiva

3 min

Moltes persones associen la psicologia amb allò que no funciona al voltant d'una persona, influenciats per la història de la psicopatologia. Però la subdisciplina de la Psicologia Positiva facilita conèixer els recursos ambquè contem, com a éssers humans, per a començar a “construir” a partir dels trets positius que hi ha a la nostra vida, com les nostres fortaleses. Martin Seligman i Chris Peterson van definir 24 fortaleses que, segons aquests estudiosos, tots tenim en major o menor mesura, i les van agrupar en 6 categories creant el model Values in Action:

Pensament: fortaleses cognitives de l'adquisició i ús del coneixement 1. Creativitat: pensar en nous i productius camins de fer les coses i adaptar-se a ells. Inclou la creació artística però va més enllà.

2. Curiositat: mostrar interès per temes i obertura de ment. Explorar i descobrir aspectes nous en el món per la mateixa experiència.

3. Judici: pensar i analitzar les coses des de totes les seves bandes. No treure conclusions anticipades. Ser capaç de canviar d’opinió a partir del’evidència

4. Passió per aprendre: dominar noves matèries i competències. Sistematitzar l’aprenentatge continu de coneixements.

5. Perspectiva: ser capaç d’oferir consell a altres. Buscar la sensatesa amb un mateix i els altres.

Coratge: fortaleses emocionals de consecució de metes davant dificultats 6. Valentia: no deixar-se intimidar davant amenaces externes, canvis, dificultats o el dolor. Ser capaç de defendre la pròpia postura i actuar segons conviccions internes, tot i que es trobin oposicions o crítiques. Inclou la part física però va més enllà.

7. Persistència: continuar amb una activitat encara que sigui difícil fins a acabar-la. Obtenir satisfacció per les tasques empreses sense ser pretensiós.

8. Autenticitat: anar sempre amb la veritat pel davant. Assumir les pròpies responsabilitats, tant de sentiment com d’acció.

9. Entusiasme: fer les coses amb energia i convicció. Viure la vida com una aventura, de forma activa i sense sentir-se a mig camí.

Humanitat: fortaleses interpersonals de cura i amor als altres 10. Amor: valorar relacions properes amb els altres, en particular amb aquelles en les que l’afecte i cura són mutus. Sentir-se amb una connexió especial amb altres.

11. Amabilitat: fer favors i viure tenir en compte les necessitats dels altres, ajudant i cuidant.

12. Intel·ligència social: ser conscient dels sentiments i motius propis i dels altres. Saber què fer per encaixar en les diferents situacions socials.

Justícia: fortaleses socials de la vida en comunitat 13. Col·laboració: treballar bé com a membre d'una comunitat o equip. Ser lleial al grup i compartir.

14. Equitat: tractar a totes les persones com iguals d’acord a una ètica personal. No permetre que els sentiments influeixin en les decisions sobre els altres, donant a tothom les mateixes oportunitats.

15. Lideratge: engrescar als altres per fer coses, reforçant les relacions entre les persones del grup. Organitzar activitats dins del grup i treballar per la seva bona consecució.

Temprança: fortaleses emocionals d'autoregulació 16. Misericòrdia: perdonar. Acceptar les errades dels altres i donar una segona oportunitat. No ser venjatiu ni rancorós.

17. Humilitat: Deixar que els èxits d’un parlin perells mateixos. No donar-se més importància de la que es té.

18. Prudència: ser cautelós quan es prenen decisions, no assumint riscos innecessaris ni fer o dir quelcom del que després un es pugui penedir.

19. Autoregulació: regular les pròpies emocions i accions. Ser disciplinat i controlar els impulsos.

Transcendència: fortaleses espirituals i de significat de la vida 20. Apreciació de la bellesa i excel·lència: saber veure i valorar la bellesa, l'excel·lència i les coses ben fetes en diferents àmbits de la vida i en el dia a dia.

21. Gratitud: ser conscient i donar les gràcies per les bones coses que ocorren, prendre’s el temps per expressar-se a aquest respecte.

22. Esperança: esperar el millor resultat i treballar per aconseguir-ho, confiant en què el futur portarà coses bones.

23. Humor: tenir tendència a riure i prendre’s les coses de bona manera. Somriure i mirar la vida amb bons ulls.

24. Espiritualitat: creure que existeix un propòsit superior i que s’encaixa enl'esquema universal. Tenir confiança en el significat de la vida que porta tot.

En el cicle de conferències “La Psicologia Positiva per a la millora professional”, de la mà de grans especialistes, aprofundirem sobre aquest model i altres conceptes i eines d'aplicació pràctica, que generaran un impuls a la teva vida laboral!

Publicat per:Sara Jurado, Equip Tècnic de Barcelona Activa

stats