Barcelona Treball

Barcelona Activa

La contractació per projectes: una tendència en alça

Zoom

En la definició del nostre pla d’ acció per a la recerca de feina on concretem els objectius i la nostra estratègia, hi ha un factor que hem de considerar: la tipologia de contractació i sobre tot els canvis que s’estan produint en el mercat laboral.

Segons la CIETT, més de 10 milions de companyies europees van recórrer a les ETTper seleccionar candidats al 2013. També la consultora PagePersonnel ha publicat un informe global titulat “Cómo ve el mundo la Contratación Temporal y el Interim Management“, en el qual es recullen les percepcions d’aquesta tipologia de contractació a nivell internacional.

El concepte de Interim management fa referència a la contractació temporal de personal executiu i directius en la gestió de projectes delimitats en el temps. L’informe vol també explicar com s’ha arribat a aquesta transformació de les ETT, que en el seu orígens eren el vehicle de contractació per només uns determinats professionals, però en els últims anys han arribat gairebé a tots els sectors.

Destaquem les dues visions principals de l’informe, d’acord les principals parts implicades:

1.Les empreses valoren la gestió de les ETT molt positivament per:

  • La rapidesa de resposta en la presentació de candidats ( 64,4 % )
  • El cost del servei ( 52,3 % )
  • L’experiència anterior de l’ empresa amb la ETT ( 52 % )
  • La rapidesa de resposta per resoldre les necessitats de recursos humans ( 39,3 % ).

2. Les raons principals per les quals els candidats valoren l’opció del treball temporal són:

  • La possibilitat de continuar en actiu ( 72,0 % )
  • Construir xarxa professional ( 70,7 % )
  • Desenvolupar competències professionals ( 66,7 % )
  • Augment de l’oportunitat d’ accedir a un lloc de feina fix ( 59,1 % )

La tendència és doncs que la contractació de personal per part de les empreses passa per constants canvis en funció del moment i, pot ser, en un futur recent, això es traslladi en un augment de la relació contractual freelance en sector i perfils professionals que abans no era tan evident.

Seguirem observant el mercat de treball, per poder explicar més transformacions i particularitats.

Publicat per:Àngela Guillén, Equip Tècnic de Barcelona Activa