Barcelona Treball

Barcelona Activa

Les competències: la clau del procés de selecció

Zoom

Tots hem sentit a parlar de la importància de les Competències en el mercat laboral... però certament són un punt “clau” a l’hora d’aconseguir una feina?

En la gestió dels recursos de l’empresa s’ha passat de parlar de la Gestió de Personal, on el treballador era vist com un cost, a una nova tendència: la Gestió del Talent, on el treballador aporta el valor diferencial a l’organització. És en aquest context quan es comença a parlar de Competències Professionals. No només es tenen en compte els requeriments del lloc de feina, si no també la persona que l’ocupa, posant èmfasi en quines característiques personals (habilitats i capacitats) fan que desenvolupi aquella feina de forma excel·lent.

Aquest nou model de gestió suposa que el tècnic de Recursos Humans faci la definició del Perfil Competencial de cada lloc de treball específic, per tal de poder conèixer i avaluar les competències. És per això que avui en dia l’avaluació per competències pren importància en diferents moments de la trajectòria professional, des de la selecció fins a la promoció interna, passant pel disseny de la formació corporativa i l’avaluació del rendiment u objectius.

Ara bé, en quins moments d’un procés de selecció l’empresa ens podrà avaluar les nostres competències?

1.En el CV: en la situació actual en la que per cada oferta de feina hi ha força candidats, i sobradament preparats, les competències actuen com un valor afegit: El que diferencia dos professionals amb la mateixa formació i experiència, són les seves competències. Per aquest motiu és aconsellable mostrar les nostres capacitats en el nostre CV, realitzant el “Currículum per competències”, ja que poden servir d’"esquer" per aconseguir l’entrevista.

2.Mitjançant proves d’avaluació: l’Assessment Centerés la barreja de diferents tècniques com qüestionaris, role plays, dinàmiques de grup, business games... En aquestes proves s’indueix als participants a mostrar conductes similars a les que mostraria en situacions reals laborals. L’objectiu dels avaluadors és predir el comportament del candidat una vegada seleccionat.

3. Durant l'entrevista de Selecció: Una de les tècniques més coneguda és "l’Entrevista d’Incidents Crítics" on es realitza una exploració estructurada de situacions laborals viscudes pel candidat per tal d’indagar sobre les seves competències.

Tingues en compte que en les tres fases del procés de selecció descrites sempre es compararà les competències del perfil requerit amb el perfil competencial del candidat. Per aquest motiu és recomanable conèixer amb profunditat el nostre Perfil Competencial. D’aquesta manera podrem transmetre, amb seguretat, els nostres punts forts i establir un pla de millora per alnostre objectiu laboral. A la Plataforma Empresa Ocupació que t'ofereix Barcelona Activa, disposes del Test de Competències.Clau per iniciar aquest autoconeixement. Si vols tenir accés, vine a les Sessions Informatives programades.

Publicat per: Montserrat Vidal, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.