Barcelona Treball

Barcelona Activa

El cercle d'influència i el cercle de preocupació

Zoom

Quan els processos de recerca de feina s’allarguen més del que havíem previst, l’excés de temps a l’atur pot desencadenar estats de desànim i frustració. Aquestes situacions venen acompanyades d’actituds poc proactives que ens allunyen del nostre objectiu professional.

Stephen R.Covey al seu llibre The habits of highly efective peolple explica que una manera de prendre consciència del nostre grau de proactivitat és examinar en què invertim el nostre temps i energia. Per fer-ne referència utilitza dos conceptes: el cercle de preocupació i el cercle d’influència.

El cercle de preocupació són aquells factors sobre els quals no tenim control i que per tant són difícilment modificables. En el procés de recerca de feina, el número de persones que es presenten a una oferta oel tenir una edat que pot dificultar l’entrada en el mercat laboral són alguns delsaspectes del cercle de preocupació,sobre els qualsno tenim la capacitat d’actuar-hi directament.

Per altra banda, també podem identificar altres aspectes sobre els que si podem incidir, això és el que Covey anomena el cercle d’influència. Quanampliem elprocés de recerca de feinautilitzant altresrecursoscom lesxarxes socials oassistim a trobades de networking, estem fent crèixer el nostre cercle d'influència.

Si circunscrivim aquest cercle d’influència en el cercle de preocupació podrem determinar al voltant de quin d’aquests dos conceptesgira la major part dels nostres esforços, de manera que com més gran sigui el cercle d'influència menys espai deixarà a les preocupacions.

Dedicar més temps i energia al cercle de preocupació és donar poder a allò que no podem controlar. En canvi, si actuem de manera proactiva sobre factors que depenen de nosaltres, augmentarem el nostre cercle d’influència.

Publicat per:Xília Cardona, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.