Barcelona Treball

Barcelona Activa

Ús de les xarxes socials en la recerca de feina

post 051214 Zoom

post 051214

Les xarxes socials cada cop van adquirint un major protagonisme en la captació dels millors professionals per part dels experts enRecursos Humans, que les utilitzen per a buscar i atraure el talent. Però quin és l’ús que se n’està fenten la recerca de feina a Espanya?

Recentment Adecco ha publicat els resultats d’un estudisobre l’ús de les xarxes socials i professionals en la recerca de feina a l'informe anomenat Informe Global Adecco 2014: Búsqueda de empleo y reputación digital 3.0 . L'estudi destacaque a Espanya el 69,8% de les persones que busquen feina ja ho fa a través de les xarxes socials i que lesmés utilitzades són en primer lloc LinkedIn amb un 64,1%, seguit de Twitter i Facebook amb un 19,5% i 11,3% respectivament.

En relació al perfil de personaque més utilitza les xarxes per a la recerca de feina seria el següent:

 • Les dones són les que més l’utilitzen (78,3% vs. 68,6% d'homes).
 • Els joves menors de 33 anys són els que més ús en fan (76,1%).
 • Segons augmenta el nivell d’estudis, també s’incrementa el percentatge del seu ús.
 • Els percentatges no varien si es comparen persones en situació d'atur amb professionals que cerquen una millora professional; però són significament superiors si es tracta de persones que busquen la seva primera feina.

Algunes de les principals activitats que es poden realitzar a través d'aquestes xarxes quan cerquem feina són:

 • Analitzar les pàgines dels potencials seleccionadors.
 • Recerca activa d'ofertes de feina.
 • Participar a diferents grups d’interès.
 • Crear una bona xarxa de contactes per a fer networking.
 • Sobretot, és fonamentalcrear i cuidar la nostra marca personal.

El bon ús de les xarxes també està relacionat amb el nivell de competències digitals de què disposem. En aquest sentit, la consultora RocaSalvatella proposa 8 competències digitals importants per afrontar l’actual procés de transformació digital i que esdevindranimprescindibles per als professionals del segle XXI:

 • Coneixement digital.
 • Gestió de la informació.
 • Comunicació digital.
 • Treball en xarxa.
 • Aprenentatge continuat.
 • Visió estratègica.
 • Lideratge en xarxa.
 • Orientació al client
 • Les xarxes socials, ben utilitzades, poden convertir-se en un aliat perfecte a l’hora de buscar feina. Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix. Si vols saber més de les xarxes socials, et recomanem que vinguis a fer algunes de les activitats de recerca de feina 2.0 que trobaràs al nostre programa d’activitats.

  Publicat per: Montse Sanz, Equip Tècnic de Barcelona Activa.