Barcelona Treball

Barcelona Activa

Update 2.0: Serveix Pinterest per al reclutament?

Zoom

Les últimes tendències en Social Media apunten a Pinterestcom la xarxa social d'aquest 2012. Tot i que va ser llançada fa dos anys, ha estat en els últims mesos quan ha crescut meteòricament: el passat mes de gener comptava amb 11'7 milions de visitants únics,derivant ja més tràfic web que Youtube, Google+ i LinkedIn junts.

Però com és Pinterest? Què el caracteritza i diferencia de la resta de xarxes? Per què té una penetració tan ràpida?... Pot ser la diferencia més significativa sigui la seva essència visual: els continguts s'organitzen en diferents taulells virtuals temàtics ("boards")farcits d' imatges (anomenades "pins") que es poden compartir molt fàcilment ("to repin").

Aquesta facilitat de trobar informació ben classificada, poder organitzar-la d'acord als gustos personals i compartir-la amb un sol clic, són les 3 variables que conformen l'èxit de Pinterest.

Tot i que són moltes les reflexions sobre aquesta nova xarxa social i les seves avantatges per al marketing 2.0 d'algunes marques,ens ha sorgit una nova pregunta a tractar: serveix Pinterest per a facilitar la recerca de feina? Hem de tenir-la en compte en la nostra estratègia de posicionament professional i marca personal?

Abans de respondreamb exemples concrets, volem recordar que qualsevol informació vinculada a la identitat digital dóna ja molts matisos sobre nosaltres, com a persones i com a professionals. Per tant, un perfil en Pinterest també ho fa, perquè desvela bona part dels nostres interessos i preferències.

Imprescindible per a les professions creatives

Podem dir que Pinterest és ja una xarxa social directament vinculada amb determinades activitats o sectors, molts d'ells amb un alt component artístic, creatiu ivisual. El disseny gràfic, la moda, la publicitat, la decoració, la gastronomia, la comunicació, la fotografia... són algunes de les temàtiques que aglutinen més contingut a Pinterest. És per això que, si ets un professional d'alguna d'aquestes branques o assimilades, no pots deixar de ser-hi. A més de servir com a eina de treball on classificar referències i fonts d'inspiració, Pinterest és també perfecte per a publicar el portfoli i fer que sigui fàcilment recomanat o consultat on-line. Aquí pots visitar alguns exemples de currículums creatius que ja es troben a Pinterest.

Com a conseqüència directa de tots aquests professionals registrats a Pinterest, existeixen també molts reclutadors explorant la seva xarxa creativa i penjant anuncis de feina que fàcilment es republicaran - o "repinearan" - amb un efecte viral i segmentat. També hi són algunes divisions de RRHH d'empreses, com aquest exemple del grup publicitari Grey a Alemanya.

Publicat per:Àngels González, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.