Barcelona Treball

Barcelona Activa

Tens por al currículum en blanc? Com crear el teu 1r CV

“He finalitzat els meus estudis... si no tinc “res”, què puc posar en el meu currículum?”

Els joves que finalitzen la seva formació especialitzada, quan decideixen fer el seu primer currículum professional, es troben davant d’un full en blanc i no saben exactament com omplir-lo. Primer de tot hem de defugir d’ aquesta idea de “no he fet res” i fer un inventari de tot allò que podem oferir.

Qualsevol persona pot oferir al Mercat Laboral un bagatge en aquestes tres àrees:

  • SABER: Formació i coneixements teòrics.
  • SABER FER: Experiència pràctica
  • SABER ESTAR: Competències personals clau per al desenvolupament de la feina

En el cas d’afrontar una primera experiència professional d’aquestes tres àrees les que adquireixen més valor per la candidatura són la formació i les competències personals.

QUÈ DESTACAR AL CURRICULUM?

Abans de redactar el currículum reflexiona sobre les sortides professionals a les que pots accedir amb la teva formació. L’organització dels apartats i de la informació s’han d’estructurar en funció d’aquest objectiu professional, perquè aquesta és la clau per fer un bon màrqueting personal i donar valor a aquells punts forts del perfil professional.

  • Formació

El teu valor afegit pel que fa a la formació son els coneixements actualitzats sobre la matèria i per tant la possibilitat de poder aplicar-los. Mostra el teu coneixement de les últimes tècniques, metodologies, lleis, conceptes,...

  • Experiència

Realitza un inventari de tot el que hagis fet en relació a activitats d’oci, experiència sense contracte, experiència en accions de voluntariat, pràctiques en empresa i totes aquelles habilitats tècniques que puguis aportar al teu objectiu professional.

  • Competències personals

Diferencia’t dels altres candidats emfatitzant aquest apartat. Pensa en totes les habilitats personals que has desenvolupat i que poden ser “útils” per al lloc de feina al que et presentes.

  • Format original

Identifica quin és el formatmés atraient que resulta eficaç per transmetre la informació. Recorda que hi ha diferents opcions, com per exemple fer un vídeo currículum.

La clau per obtenir resultats positius és confiar en tu mateix i en les teves possibilitats.

Publicat per:Susana Pérez, Equip Tècnic de Barcelona Activa.