Barcelona Treball

Barcelona Activa

Sobrequalificat: així és el mercat de treball a Espanya

Zoom

Aquesta sembla ser la principal conclusió de l'informe publicat aquesta setmana per Infojobs i ESADE sobre l'Estat del mercat laboral a Espanya. L'estudi en qüestió, realitzat amb l'objectiu de donar a conèixer les principals tendències de l'any 2011, s'ha conformat a partir del volum d'activitat registrat al portal durant el passat any i la comparativa amb períodes anteriors (veure infografia).

El document, a més de plasmar moltes de les dades negatives que ja tots coneixem i que estan a l'ordre del dia - poques ofertes, molts candidats, salaris baixos... - també apunta alguns trets a destacar, en quant a radiografia del mercat laboral i a sectors on es troben actualment les oportunitats.

Sobreqüalificació resignadaPer començar, reafirma clarament que el mercat de treball espanyol està, actualment, molt sobrequalificat. Això es demostra en què el 76% dels candidats apuntats a ofertes de feina que requereixen estudis bàsics, són llicenciats. Existeix, per tant, un clar desajust entre els treballs oferts i el perfil sobrequalificat que actualment busca feina. Això fa també que el 57% dels candidats d'Infojobs, no vulguin detallar el salari que volen percebre, obrint així el ventall de possibilitats per a treballar en posicions inferiors a les últimes experiències laborals.

Mobilitat relativaEn quant a la mobilitat del treballadors, tot i que molts candidats diuen que estan oberts a canviar de residència per a trobar feina, el cert és que només el 20% s'inscriuen a vacants fora de la seva província. En relació a l'extranger, un 24% dels demandants de feina diu buscar també a Europa i un 16% a la resta del món.

Sectors i salaris competitius

Per acabar parlant de les oportunitats que sí que hi trobem actualment a Espanya, l'informe corrobora que hi ha sectors en els que és més fàcil trobar feina: Informàtica i Telecomunicacions, Comercial i Vendes i Disseny i Arts Gràfiques. Pel número d’ofertes, però especialment, perquè hi ha menys competència per a cada una d’elles.

Al respecte dels salaris, Madrid, País Basc, Navarra i Catalunya, són les quatre comunitats per aquest ordre que millors condicions ofereixen a les ofertes publicades.

Cal recordar que Infojobs és un dels partners de Barcelona Activa i col·labora amb xerrades sobre tendències del mercat laboral organitzades al Centre per al Desenvolupament Professional Porta22. Et pots inscriure a la propera. També conjuntament amb ells, vàrem realitzar un informe a mida sobre les tendències laborals del primer semestre de 2011.

Publicat per:Àngels González, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.