Barcelona Treball

Barcelona Activa

Sectors amb futur: una aposta per l’activitat nàutica

Catalunya té més de 1175 empreses del sector nàutic, de les quals un 68% es localitzen a Barcelona. El front marítim de la ciutat comtal, les seves marines i port, fan de Barcelona un referent del sector a la Mediterrània. Un punt fort que ara l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona, volem potenciar mitjançant la creació del Barcelona Clúster Nàutic.

Aquest clúster té la voluntat d’arribar a ser una agrupació d’empreses i entitats públiques que treballin conjuntament per a impulsar l’activitat econòmica, la competitivitat i la productivitat d’aquest sector en benefici de la ciutat. Amb la iniciativa es pretén donar una major divulgació i coneixement sobre l’activitat nàutica de la ciutat, però també atreure inversions, consolidar el teixit d’empreses existent i genera riquesa i llocs de treball.

Al clúster es podran vincular totes aquelles empreses o entitats que tinguin al mar com denominador comú i l’utilitzin des d’una vessant socioeconòmica. S’inclouen activitats de transport marítim, reparació de vaixells, pesca, investigació i recerca marina, etc. De moment, a més del propi Ajuntament i Port de Barcelona, altres promotors de la iniciativa són Marina Barcelona 92, Marina Port Vell i la Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB). Es preveuen altres adhesions al clúster com la de la Facultat de Nàutica (UPC), el Consorci El Far, la Marina de Bocana Nord o la Confraria de Pescadors de Barcelona.

El clúster ha de servir perquè tots els seus membres treballin més alineats, amb una lògica col·laborativa i complementària al voltant de tres objectius prefixats: la generació de coneixement de valor, la creació de nous llocs de treball i l’adaptació de la formació a les necessitats del sector. Es preveu que en aquesta lògica es puguin dissenyar accions de formació professional i ocupacional al volant del sector nàutic.

La Web del Treball de Barcelona Activa t’ofereix continguts sectorials relacionats amb aquesta nova iniciativa de l’Ajuntament. Pots consultar l’informe sectorial de Transport Marítim, recursos específics per a la recerca de feina en aquest sector, i també un seguit de fitxes ocupacionals sobre serveis portuaris i transport de persones i mercaderies per via marítima. Una opció a tenir en compte per a tots aquells professionals que estiguin cercant noves oportunitats i reorientant la seva carrera professional cap a nous sectors econòmics.

Publicat per:Ànges González, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.