Barcelona Treball

Barcelona Activa

El Sector TIC: dinamitzador de l’ocupació

Zoom

El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha presentat l’estudi ‘Dinamització de l’ocupació mitjançant les TIC’, realitzat amb el suport de la consultoria Netmind i la col·laboració d’Infojobs i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Algunes de les dades clau que presenta l'informe són, per exemple, com el sector TIC és, des de fa anys, un dels que presenta més estabilitat en quan a població activa, sent més de 150.000 persones les que hi treballen a Catalunya. Pel que fa a la taxa d’atur al sector, és de les més baixes. A finals del 2011 era de 5,3%, versus el 20,5% de la taxa d’atur general a Catalunya. D’altra part, el sector TIC genera entorn el 6,5% del PIB d’Espanya. Si vols conèixer en detall aquest sector, consulta els informes, perfils professionals i recursos que t’ofereix el web Barcelona Treball.

Quins perfils TIC demanen les empreses?L’estudi també detalla els 10 perfils TIC que van ser més demandats durant el 2011, segons dades d’Infojobs. En primer lloc trobem el Programador Informàtic, ocupació que vàries fonts continuen apuntant com una de les que serà més sol·licitades durant el 2013. Altres ocupacions destacades són els Consultors en Informàtica de gestió, els analistes i dissenyadors de programari i els administradors de sistemes i xarxes.

D’altra part, però, una realitat del sector és que no totes les ofertes de treball s’acaben cobrint. Un dels motius és la disminució de vocacions tecnològiques que, des de fa un temps, es va donant. Per tant, hi ha un desajust entre oferta i demanda, en un sector que genera activitat però en el que manquen professionals degudament formats. Per tal d'abordar aquesta situació l’estudi de CTecno ha detectat i definit accions i programes de formació TIC que podrien permetre la reorientació de professionals de diversos sectors cap al sector TIC , per tal de dinamitzar i millorar l’ocupació a Catalunya. El SOC preveu ofertar durant el 2013 formació ocupacional per a capacitar nous professionals per al sector TIC, d'acord als resultats de l'estudi realitzat.

Aquestes propostes de formació de l'estudi estan relacionades, alhora, amb la identificació de 5 perfils TIC que no requereixen estudis universitaris:

  • Programador Informàtic
  • Consultor en informàtica de gestió (ERP/CRM)
  • Administrador de sistemes i xarxes informàtiques
  • Instal·lador i reparador d’equips informàtics

Com ens podem reorientar cap al sector TIC?

Vols reorientar la teva carrera professional cap al sector TIC? Per tal de formar-te, pots consultar l’oferta de Formació Professional d’informàtica i comunicacions que tens al teu abast. Si prefereixes optar a un curs de Formació Ocupacional, consulta l’oferta que oferirà el SOC per al 2013. Les noves tecnologies són una peça clau de l’actual mercat de treball. Estar-ne al dia t’aportarà valor afegit!

Publicat per: Haidé Martín, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.