Barcelona Treball

Barcelona Activa

Quins "extres" puc incloure al meu currículum?

mejora-mi-curriculum Zoom

mejora-mi-curriculum

En ocasions, rellegim el nostre currículum i tenim la sensació que no reflecteix totalment quin és el nostre perfil professional, quin és el nostre potencial. Quan passa això, és el moment de refer-lo, analitzant si la informació que conté és realment rellevant, i si en podríem incloure d’altra que permetés tenir una millor perspectiva de les nostres capacitats.

No tots els currículums han d’incloure el mateix tipus d’informació, hi ha determinada informació “extra” que et pot ser interessant d’incloure en el cv:

  • Perfil/objectiu professional: Fer una descripció breu de la teva trajectòria i expectatives de progressió laboral, destacant els teus punts forts, pot ser una bona manera d’iniciar el cv. Així, facilites al seleccionador un marc, un context al que anar incorporant tota la informació que incloguis posteriorment.
  • Assoliments: Destacant-ne els principals aconseguits en diferents llocs de treball pot donar-li una idea al lector del teu grau de responsabilitat i d’execució passats. En aquest cas sigues creatiu, més enllà dels percentatges de ventes, els assoliments també poden ser actuacions com participar en l’obertura de noves botigues d’una marca, fidelitzar determinats clients, iniciar una nova línia de treball en una empresa, etc.
  • Projectes destacats: Destacar-los permetrà donar una indicació del teu nivell de responsabilitat en anteriors llocs de treball. En aquest cas, pensa en projectes tant a nivell de client extern com intern.
  • Competències: Incloure les principals competències desenvolupades al llarg de la teva trajectòria professional, junt amb una descripció de com les has desenvolupat, pot ser una informació molt valuosa pels possibles reclutadors. Els permetrà fer-se una millor idea de quin tipus de treballador ets en el teu dia a dia laboral, i de si les teves competències s’ajusten i/o complementen el perfil laboral que tenen en ment.
  • Links: Sobretot si estàs canviant de sector professional o part de la teva experiència professional s’ha desenvolupat a l’estranger, oferir la possibilitat al reclutador de visitar les pàgines web de les empreses en les que has treballat o bé d’alguns dels teus projectes, els pot ajudar en la seva valoració. Igualment, no oblidis d’incloure enllaços als teus perfils de LinkedIn, Twitter, web... Si és massa informació, pots utilitzar recursos com l’About me, que permet crear una tarja de presentació virtual que agrupa totes les teves adreces web en una de sola.
  • Informació gràfica: Algun tipus d’informació (idiomes, coneixements TIC, etc) pot ser interessant de presentar a través de gràfics. D’aquesta manera, alliberem el nostre cv d’informació verbal, alhora que donem rellevància a aquesta informació. És per això que només és recomanable utilitzar aquest tipus de recursos si volem potenciar un determinat aspecte del cv (alt domini d’idiomes, per exemple).

Si creus que et pot ser útil incloure alguna d’aquestes informacions en el teu cv, tingues en compte que només són interessants d’utilitzar si aporten alguna informació de valor per a potenciar el teu perfil professional, utilitzar-les per oferir informació redundant pot ser contraproduent, fent més pesada la lectura del nostre cv. Ben utilitzada, aquesta informació extra et pot ajudar a diferenciar-te en un procés de selecció.

Publicat per:Mireia Puig, Equip Tècnic de Barcelona Activa.